Paras Thezum  2000-2004-2007-2010

Paka Project 2010-2013  -  Sikkim  -  VHAS  

Gezondheidsopvoeding op school/School Health 2007- 2012

Voluntary Health Association of Sikkim

 

 

 

 

 

 

Teesta rivier

zonsondergang

 

Teesta river

sunset

 

 

Vergadering met dr. BB Rai en medewerkers

Meeting with dr. BB Rai and staff

 

 

 

Rolep in Oost-Sikkim waar we begonnen in 2000   -   Rolep village in East Sikkim where we started in 2000

 

 

 

In Sikkim krijgt men heet water, dan thee

In Sikkim, hot water and tea are offered

Waar ligt India en waar ligt Belgi๋ ?

Where is India and where is Belgium ?

Rolep school werd in 2001 gerenoveerd

Rolep school was renovated in 2001

 

 

Vergadering met zelfhulpgroepen te Rolep

Meeting wiht Self Help Groups of Rolep

 

฿ Cardamon

Inkomen voor de dorpsbewoners

Income generating

programme

                           

Kleermaker via micro credit

Tailorshop via micro credit

 

 

 

Pastanga: inkomen via eco-trekking en kamerverhuur - income via eco-trekking and hosting

Info: KEEP (A Journey to Ethnicity)

 

 

Pastanga – Khedi festival

Trektocht naar Khedi (1400 -> 2800 meter)

Trekking to Khedi (1400 -> 2800 meter)

 

 

Paras Thezum project in Singtam district 40 km ten zuiden van Gangtok: dorpsontwikkeling- en gezondheidsproject

Paras Thezum project in Singtam, 40 Km south of Gangtok: village development and health project

 

 

Paddenstoelen kweken als inkomen

Mushroom cultivation as income generating

Zelfhulpgroepen: de sleutel tot ontwikkeling

Self Help Groups: the key to development

Van moeder tot moeder

From mother to mother

 

Gecombineerd toilet met badplaats en met waterafvoer naar de moestuintjes

Combined toilet cum bathroom and the waste water goes to the kitchen garden

2de uitbreiding Paras Thezum: Singleybon, vanaf 2007 (+150 gezinnen)

Paras Thezum 2nd extension: Singleybon as from 2007 (+150 families)

Gezondheidsonderwijs is noodzakelijk voor de jeugd – jong geleerd is oud gedaan!

School health programme is a must for the children of Sikkim – lessons for life! 

 

 

 

2de Fase: Uitbreiding Paras Thezum – Rolep - Gezondheidsonderricht nu in scholen rond Singtam

2nd Phase: Village program extension – Rolep - School health programme in Singtam area

 

 

Gezondheidsopvoeding op school

School health is still a priority

 

Vorming nieuwe zelfhulpgroepen

Conducting new Self Help Groups

Thee in Sikkim – mooie kopjes

Tea in Sikkim – nice cups

 

 

 

 

Het gezondheidsopvoedingsprogramma op school: onderhoud met leerkrachten en leerlingen, bezoek aan de gerenoveerde toiletten

School Health programme: discussion with teachers and students, visit of the renovated toilets in the school

 

 

Onderhoud met leidsters ZHG

Meetng with SHG leaders

Economische ontwikkeling in Rolep

Economic development at Rolep

We delen onze ervaringen

We share our expertise

 

 

 

Kleine veeteelt als bron van inkomsten / Life stock farming as Income Generating Activity

 

 

 

 

Met kleine veeteelt kunnen de vrouwen 6.000 tot 9.000 roepies per jaar bijverdienen (de opbrengst van de moestuintjes was slechts 3.000 roepies)

6.000 to 9.000 Rs is the yearly profit from the life stock activities (kitchen garden vegetables gave only 3.000 Rs per year)

 

 

Het Paka (Pachak – Kameray) project in Oost-Pendam is een copie van het Paras Thezum project in West-Pendam

The Paka project (Pachak – Kameray)in East Pendam is a copy of the Paras Thezum project in West Pendam

 

 

Onderhoud in Kameray / Discussion in Kameray

Op weg naar Pachak / On the way to Pachak

Vergadering in Pachak / Meeting in Pachak

 

 

Gangtok: De vernieuwde hoofdstraat is autovrij

               The renewed main road is car free

Vergaderen met stafleden

Meeting with VHAS staff

Gedachtenwisseling met Raad van Bestuur

Exchange of ideas with VHAS Board members

 

 

 

 

 

 

Zie verder voor een volledige beschrijving van de projecten

   Dorpsproject Paras Thezum   -   Het Paka Project   -   Gezondheidsopvoeding op school