Hartelijk welkom!  

Warm welcome

IITD

Indian Institute of Training & Development

Kolkata  - Golf van Bengalen/Gulf of Bengal

Golf van Bengalen   Zonsondergang

Gulf of Bengal   Sunset

 

 

 

 

Water verbeterde het leven van de mensen

 

Water has improved the life conditions of the people

 

Waterpompen programma 2003-2006-2009 in de vissersdorpen rond Kakdwip aan de golf van Bengalen

Tube-well programme 2003-2006-2009 in the fishing-villages around Kakdwip area at the Gulf of Bengal

 

 

 

 

 

 

 

Onderhoud met pompcomité en dorpscomité

Meeting with tube-well and village committee

Welkom ceremonie in een dorp

Welcome ceremony in a village

Inhuldiging van een nieuwe pomp

Inauguration of a new tube-well

 

 

 

 

 

 

 

De keuken - The kitchen

De kok –The cook

Een eenvoudige maaltijd ons aangeboden

A simple meal is offered

 

 

 

 

 

 

 

De tiende pomp ingehuldigd

The inauguration of the tenth tube-well

Zuiver water voor de kinderen

Pure water for the children

Daar drinken we op - water natuurlijk!

We toast on it – of course with water

 

 

 

 

 

 

 

2008: Kontrole v/d pompen / Tubewell check

De vrouwen versierden hun pomp

The woman decorated their pump

De zelfhulpgroepen toonden hun vooruitgang

The SHG showed their books and progress

 

 

 

 

 

 

 

Water bracht gezondheid – economische ontwikkeling brengt duurzaamheid

Water gave them health – economic development will make it sustainable

 

 

Inkomsten door saries te bewerken

Zari work as income activity

Met stikken en naaien is er wat te verdienen

Stiching and tailoring generate an income

Handwerk v nieuwe ZHG/Handicraft of SHG

ook een inkomen / also income generating

 

 

2008  -  Bezoek / Visit: Kolkata bazaar

Groepsleden in hun naaiateler/ SHG’s workplace

Een groep die zakken en stikt/ Stiching bags

 

 

 

 

 

 

 

De vrouwen tonen hun spaarboekje

The women show their savings

 

Via microkrediet een theestalletje openen

A small tea business started thru micro credit

 

Verder werken aan de toekomst

Together looking to the future

 

 

Eiland Mousumi: ook hier vraagt men naar waterpompen … op weg naar gezondheid en duurzame ontwikkeling

The people of Mousumi island also ask a tube-well programme … for health and sustainable development

 

 

Overzet  -  The ferry to Mousumi

Mousumi, een arm eiland aan de Golf van Bengalen had zwaar te lijden van dijkbreuken.

Mousumi, a very poor and backward island at the Gulf of Bengal was heavily hit by a flood.

 

Bijeenkomst met de gemeenteraad over de toekomstige samenwerking voor zuiver water.

Meeting with the island councel about the future cooperation for installation of tube-wells.

 

 

 

 

 

 

 

2008: Inhuldiging / Inauguration

Nazicht van spaarboekjes/ Passbook check

Nog veel nodig / Many needs are waiting

 

 

 

 

 

2008 - Mudapara: een eiland dat aansluiting vraagt / Mudapara: a tribal island that wants to join the programme

 

 

Biggenkweek / Piggery

een inkomen voor hen / an income for them

Reeds 2 zelfhulpgroepen / Already 2 SHG

zij willen vooruit / they want progress

Zij verwachten veel van ons

They are expecting a lot of our assistence

 

 

 

 

 

 

 

Vanaf 2009 wordt formeel het waterpompen programma 2003–2006-2009 herhaald op de eilanden rond Kakdwip

As from 2009,the 2003–2006-2009 tube-well programme is copied on the islands around Kakdwip

Het heet nu “Via Water naar Ontwikkeling” / It is called now “Water to Development” :   W2D

 

 

 

 

Thuis gemaakt / Home made

Sari’s worden geëxporteerd over heel India / Sarees are exported throughout all over India

 

 

 

 

Naar en op de eilanden is het transportcomfort eerder beperkt - Trachten met de overheid samen te werken voor geïntegreerde watervoorziening

To and on the islands, the transport means are rather limited - Working together with the gvt towards integrated water supply and development

 

 

 

 

Feestelijke inhuldiging van een waterpomp – Mrs China, de Union Cluster leidster bezoekt samen met ons de dorpen en spreekt de dorpelingen toe

Festive inauguration of a tube-well – Mrs China, the Union Cluster leader, visits with us the villages and addresses the villagers

 

 

 

 

Kleine veeteelt (biggen, kippen, geiten) is een goed alternatief als bron van inkomen voor de moeders op de eilanden.

Life stock farming (pigs, chicken, goats) is a good alternative as income generating activity for the mothers on the islands

 

 

 

 

Feestelijke en kleurrijke bijeenkomsten steken af bij de grauwheid van vroegere tijden, er is inderdaad iets veranderd in de dorpen

Festive and colourful meetings are in contrast with the greyness of former times, indeed something changed in the villages

 

 

Water is de bron van alle leven

Water is the source of life

Vreugde en geluk voor de nieuwe kansen

Joy and happiness for the new opportunities

Tot de volgende maal …

See you next time …

 

 

 

 

 

 

 

Zie verder voor een volledige beschrijving van de projecten

Waterpompen in de vissersdorpen rond Kakdwip 2003-2009

Via Water naar Ontwikkeling – W2D 2009-2012