Voordracht door Frederic Barbaix

Student aan het St-Lievenscollege Antwerpen

gehouden in mei 1999

 

Peter Raedschelders

Inleiding

Goede middag . Wij hebben besloten twee personen te bespreken .

Een man en zijn passie voor een nogal bekende 19de-eeuwse schilder , Escher genaamd . Peter Raedschelders interesse voor deze kunstenaar ontstond door de combinatie van twee van zijn passies : wiskunde en kunst . Escher.

Vermits de naam Escher de meesten niet bekend in de oren klinkt zullen we jullie wat extra informatie over hem geven : De Nederlandse graficus (=schrijf- en tekenkunst , weergave van letters en afbeeldingen waarbij afdrukken worden gemaakt)

Maurits Cornelius Escher werd geboren in Leeuwaarden op 17 juni 1898 . Eerst volgde hij een opleiding voor architect waarna hij al snel overstapte naar de grafische afdeling . Daar ontving Escher grote belangstelling voor zijn houtsneden (=in hout uitgesneden voorstellingen en de afdruk daarvan) . Hiernaast vervaardigde hij ook houtgravures (=gegraveerde houten plaat) en litho' s (=methode om afdrukken te maken van voorstellingen die bv. in een bepaalde steen zijn gekerfd). Al snel ging hij in ItaliŽ wonen . Na zijn vertrek uit ItaliŽ begon hij zelf bizarre voorstellingen te maken . Met talloze minifiguurtjes bv. een kreeft of een kikker vulde hij zijn tekenblad . Dit heet bladvulling . De laatste jaren van zijn leven sleet hij in het Rosa Spierhuis , een bejaardenhuis voor kunstenaars . Uiteindelijk stierf hij op 74-jarige leeftijd (27 maart 1972) in een ziekenhuis in Hilversum . Hier ziet u dus een vb. van een kunstwerk van hem waarbij hij vlakvulling gebruikte . Het heet "cirkellimiet" en er staan een ontelbaar keer vleermuisjes op afgebeeld . Ze worden naar de uiteindes toe steeds kleiner waardoor het lijkt dat ze verder verwijdert zijn dan de middelste vleermuizen . Dit is echter optisch bedrog . Een ander vb. van een kunstwerk waarbij Escher de kijker probeert te misleiden is "Waterval".Het lijkt of het water eeuwig in de kringloop zal blijven stromen maar dit komt doordat de stroom verkeerd staat ten opzichte van zijn onderstuttingen .

Peter Raedschelders

Nu ga ik zelf wat vertellen over Peter.Hij is geboren op 25 juni 1957 te Oudergem.

Hij behaalde zijn middelbaar diploma op het Sint-Lievenscollege .Het is dus een oud leerling!!

Hij studeerde daar moderne W.A.Daarna ging hij een jaar fysica studeren op het Ruca waarna hij daarna naar Don Bosco ging om daar zijn diploma als Industieel Ingenieur Scheikunde te behalen.Momenteel werkt hij bij Opel Belgium als procesingenieur in de verfafdeling .In zijn vrije tijd is hij voornamelijk bezig met moderne kunst,wiskunde en het bestuderen van Escher.Zijn interesse voor Escher is zo' n 25 jaar geleden ontstaan toen hij een artikel van Bruno Ernst las in Pythagoras.Hij vond het een zeer mooi boek en sinsdien is hij zich gaan interesseren in Escher.Wiskunde interesseerde hem al langer en zijn gevoel voor kunst is ontttaan tijdens de lessen van Mr.Autrick.In het begin spaarde hij kunstwerken van Escher maar omdat hij vond dat ze nogal duur waren is hij zelf begonnen met het maken van wiskundige tekeningen.15 jaar geleden heeft hij dan zijn eerste tekening gemaakt en ze laten zien aan enkele vrienden en door de vele goede reacties op zijn werk is hij naar een bijeenkomst van Ars en Mathesis .Dat is een groep van niet-professionele wiskundigen en tekenaars die jaarlijks bijeenkomt in Baarn om daar spreekbeurten te geven en hun tekeningen te laten zien.Zijn werk viel daar in goede smaak wat hem aanzette tot het maken van nieuwe tekeningen en litho' s.Momenteel heeft hij op 15 jaar tijd 35 tekeningen gemaakt.Dit is niet overdreven veel maar dat heeft te maken met 2 redenen:Hoewel hij probeerde te werken zoals Escher zal hij zijn ideeŽn niet kopieren maar uitsluitend werken met zelfgevonden wiskundige ideeŽn en daarvan prenten te maken .Een andere reden is dat hij zijn kunstwerken met de hand maakt en niet met de computer.Nu is dat al een beetje veranderd doordat hij zijn basis tekeningen met de computer maakt maar vroeger moest hij alles eerst bereken met een rekenmachientje en dan de grafiek tekenen wat zeer veel werk was.Om een tekening te maken maakt hij dus eerst een basistekening die hij daarna hij daarna afdrukt op A3 formaat .Daarna legt hij er kalk op en hij tekent dan de hele tekening over met Rothringpennen.Als de kalk klaar is worden er afdrukken van gemaakt wat de uiteindelijke prenten zijn.

Eigenlijk zijn er niet zoveel mensen die zijn tekeningen maken , om en bij de zo'n 20 over de hele wereld maar toch zijn er veel mensen die zich met Escher bezighouden.Hij heeft dan ook vele vrienden die zich met dit onderwerp bezig houden .Ze schrijven elkaar vaak en wisselen dan ook werken met mekaar uit. Peter zelf is redelijk bekend over de wereld.Zo mocht hij vorig jaar naar een Escher-congres,dat georganiseerd was door de afdeling van wiskunde ter ere van de geboorte van Escher zo'n 100 jaar geleden,van de universiteit van Rome om daar te bespreken wat hij deed.Er waren ook vele vrienden vanuit Amerika,Japan ,Nederland ,IsraŽl enz.Over dit congres wordt er in de USA binnenkort zowel een boek als een CD-rom gepubliceerd alsook zijn prenten.Enkele prenten van hem staan in Nederlandse wiskundeboeken en er zijn al artikels over hem in Amerika,Japan ,Nederland en Israel geschreven en er zijn ook al tekeningen van hem aan die mensen uit die landen verkocht.

Hij heeft de prijs voor doopkaartjes gewonnen in de categorie computertekeningen,hoewel hij het zonder computer had gemaakt .Dit om aan te geven hoe nauwkeurig hij tekent.Ook heeft hij al in vele tentoonstellingen gehangen zoals in het "museo laboratorio di arte contemporonea".

Persoonlijk ken ik Peter nogal goed ,hij is namelijk een van de beste vrienden van mijn vader en toen ik hem zei dat ik mijn spreekbeurt over hem zou doen was hij heel enthousiast en hij was direct bereid mij te helpen bij het maken van mijn spreekbeurt . Hiervoor zou ik hem willen danken .

Video:interview

Werken: Wij gaan nu voor jullie enkele werken van hem bespreken : ...

Slot

Hiermee beÔndigen we onze spreekbeurt .

Wij danken jullie voor je aandacht . Als iemand nog vragen heeft mag hij ze gerust stellen .

Back to biography