Rekenblad MS Excel (3)

Invuloefening.

  

Vul de ontbrekende woorden in. Daarna kan je met check je antwoorden controleren. Gebruik de "Hint"-knop om een tip te krijgen. Je kan eveneens op de ?-knop klikken op een tip te krijgen. Noteer dat je punten verliest als je tips vraagt.

        Bewerken      cel      cel      cursief      functie      help      horizontale      informatie      invoegen      laatste      muis      opmaak      Rechts      slepen      snelmenu      standaard      tekst      totalen      verticale      verwijderen      werk   

35. Waarvoor dient het Fx-teken in de standaardwerkbalk? Om snel de wizzard te kunnen maken.
36. Hoe argumenten invoeren in de vakken? Door ze in te typen of door ze met de muis te
37. Waarvoor wordt de ?-knop of de F1-toets gebruikt? Je krijgt dan verschillende onderwerpen.
38. Gebruik van "shift+F1-toets"? Je kan dan of hulp krijgen over een bepaald werkbladonderdeel.
39. Waarvoor wordt het autosomteken (E) gebruikt? Om snel een formule van te geven.
40. Op welke werkbalk vind je het autosom-teken? Op de werkbalk.
41. Randopmaak, lettertype, celopmaak en kleuren horen bij de lay-out of opmaak van een werkblad.
42. In welk menu onderdeel kan je de randopmaak wijzigen? Bij opmaak en eigenschappen.
43. Welke stijl hoort bij elk lettertype? Vet, en onderlijnen.
44. Hoe een kolom toevoegen met de muis? Selecteer de juiste kolom --> rechtermuisknop " kolom"
45. Hoe rijen verwijderen? Juiste rijen selecteren --> standaardwerkbalk --> --> .
46. Verwijderen kolom met de muis? Juiste kolom selecteren -->rechtermuisknop () --> verwijderen.
47. Hoe de breedte van een kolom wijzigen? Met de de kolomrechtergrens verschuiven.
48. Kolombreedte automatisch aanpassen? Kolom selecteren --> , kolom en aanpassen aan selectie.
49. Waaraan worden grafieken gekoppeld? Aan de bladgegevens.
50. Wat is een Y-as in een grafiek? De lijn.
51. Wat is een X-as in een grafiek? De lijn in een grafiek.
52. Wat gebeurt er als je op de toetsen CTRL + END drukt? De cursor gaat snel naar de cel die gegevens bevat. ( onderaan)
-------------------------------------
Einde deel 3. MS Excel theorie. Zie ook deel 1 en deel 2 ! Hierna niets meer invullen!