Tekstverwerking MS Word (3/4)

Invuloefening.

  

Vul de ontbrekende woorden in. Daarna kan je met check je antwoorden controleren. Gebruik de "Hint"-knop om een tip te krijgen. Je kan eveneens op de ?-knop klikken op een tip te krijgen. Noteer dat je punten verliest als je tips vraagt.

   afdruk      beeld      bestand      bewerken      blad      borstel      boven en onder      gele map      in blok      invoegen      klem      knippen      liggend      marges      menu      openen      pagina      pijl      Printer      rechter      Selecteren      tijd      werkbalk   

36. Hoe kan je een bestand terug openen? = Via icoontje en via bestand en dan .
37. Welk icoontje om snel alles te printen? = icoon
38. Hoe slechts een gedeelte afdrukken? = Via bestand, afdrukken en dan kiezen voor de nummers.
39. Hoe snel een tekst verplaatsen? = Tekst selecteren, (schaar) en dan plakken (klembord)
40. Hoe snel tekst verplaatsen? = en dan knippen en plakken met de muisknop.
41. Hoe tekst meerdere keren plakken? = Tekst zetten en kopiëren met het icoon klembord. Terug bord aanklikken.
42. Hoe speciale opmaak kopiëren (cursief, ...)? = Opgemaakte tekst selecteren --> verf klikken.
43. Hoe de laatste bewerking ongedaan maken? = Met de blauwe gebogen of via menu .
44. Hoe afdrukvoorbeeld bekijken? = Met icoontje en vergrootglas.
45. Hoe afdrukvoorbeeld bekijken via de menubalk? = Via en dan afdrukvoorbeeld.
46. Waar kan je kopteksten en voetteksten maken? = Via menubalk .
47. Wat kan men invoegen in een koptekst en voettekst? = Datum, en paginanummer.
48. Hoe kan je snel andere tekens of symbolen invoegen in een tekst? = Via de menubalk en symbool.
49. Hoe kan je een figuur invoegen bij een tekst? = Via de balk invoegen en figuur. (Uit clipart of uit bestand)
50. Hoe snel een nummering toepassen? = Op een van de twee keuzen klikken op de opmaak rechts.
51. Welke 2 mogelijkheden van bladschikking heeft men? = Staand en formaat.
52. Hoe een staand of liggend formaat kiezen? = Via bestand, pagina-instelling, papierformaat en stand.
53. Hoe een kantlijn links verbreden? = Via bestand, pagina-instelling en .
54. Welke soorten kantlijnen heeft men? = Kantlijnen links, rechts, .
----------------
Zie ook deel 4.