STIJL

Stijllijst    

Meester Lo Chi Min

                                  

                                            

 

 

Er wordt in LOON HU MEN uitsluitend de traditionele Pa Chi Chuan (Bajiquan) stijl onderwezen. Dit is een Kung Fu stijl die behoort tot de externe Noordelijke Shaolin groep, dus door de eeuwen heen geëvolueerd van uit de traditionele Shaolinstijlen.
Pa Chi Chuan betekend: "Boks der Acht Extremen".
Noordelijke strekking betekend grofweg dat een grote nadruk ligt op krachtig beenwerk, alhoewel dit ook weer niet letterlijk mag genomen worden, door de evolutie is er dikwijls een grote vermenging van noordelijke en zuidelijke elementen. Zo zijn de armbewegingen in onze stijl ook zéér belangijk.

Het grote verschil tussen traditionele Kung Fu Wushu en moderne Wushu is dat in een traditioneel systeem alle onderdelen onderwezen worden en samen een integraal geheel vormen, met de nadruk op efficiënte zelfverdediging, zonder nadruk te leggen op pure ontspanning of op wedstrijden.
De achtergrond van traditionele systemen is een mengeling van Taoïsme, Confusianisme en Boedisme (of voor sommige stijlen de Islam).
Taoïsme uit zich in het streven naar evenwicht tussen Yin en Yang, in alle onderdelen van de stijl.
Confusianisme uit zich in het grote belang aan respect, gehoorzaamheid, discipline en hierarchie.
Boedisme stelt het respekt voor het leven en het vermijden van verstorende emoties centraal. Daarom moet zich tijdens de trainingen en ook daarbuiten steeds blijven beheersen. Agressie, woede, wraakzucht en jaloezie tijdens trainingen is puur vergift voor de geeft en dient absoluut vermeden te worden. Wedstrijden zijn gewoon een onderdeel van het geheel en nooit een doel op zich.
In de moderne Wushu wordt bijna geen rekening gehouden met het mentale en filosofische, en ligt de nadruk bijna uitsluitend op ontspanning, lichamelijke ontwikkeling en wedstijden, dus een meer "Westerse" opvatting.

Karakteristiek aan de Pa Chi stijl zijn de korte, krachtige, explosieve bewegingen, en zoals bij de meeste Kung Fu stijlen wordt er groot belang gehecht aan het gebruik van interne energie en technieken (Dim Mak, Fa Jin, Chi Kung).
Het is een close-combat stijl, uitermate geschikt voor verdediging en uitschakelen van tegenstanders. Daarom is deze stijl de laatste honderden jaren ook gebruikt geweest door de lijfwachten van de keizer van China. Ook de lijfwachten van Mao Tse-Tung, Chiang Kai-Shek en de laatste Keizer, Pu-Yee gebruikten Pa Chi. Er zijn in de Pa Chi stijl dan ook veel bewegingen waarbij bij een aanval niet ontweken wordt, maar juist ingekomen naar de aanvaller toe waarbij verdediging en tegenaanval tegelijkertijd gebeuren, verdediging zacht en tegenaanval hard (Yin en Yang).
Onze Pa Chi Chuan stijl is een uit Taiwan afkomstige versie (dus eerder Kuoshu dan wel Wushu), in België voor het eerst onderwezen door meester Lo Chi Min.

Het is in onze school niet specifiek de bedoeling enkel en alleen maar zelfverdediging aan te leren.
Traditionele Kung Fu Wushu heeft zoveel meer te bieden dan zuiver vechten. Het is een uitgebreid systeem om (op een soms zware en vermoeiende manier) aan lichamelijke en geestelijke ontplooing te werken, en gezondheid en fitheid te verbeteren.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de onderdelen die in onze school onderwezen worden:

Opwarming/Losmaken/Streching Trap-en slagoefeningen met partner Basis werpsterren (nu verboden)
Konditietraining Stoktechnieken (kunze) Hardingsoefeningen
Basisoefeningen Stoktechnieken met partner Ademhalingsoefeningen (Chi Kung)
Pa Kuas (achtvormen) Basis panzé (korte stokjes) Gezondheidsoefeningen
Stijl Panzé met partner Sparren met partner (met Pa Chi)
Taos (cfr. Katas in Karate) Basis Sai (kort drietand wapen) Dim Mak (Drukpunten)
Zelfverdediging met partner Sai met partner (gevorderden) Fa Jin (projectie van energie)

 

Opwarming/Losmaken/Streching
Eerst wordt er warmgelopen rond de zaal om hart en longen wakker te maken en voor te bereiden om de komende inspanningen, tevens worden de spieren en gewrichten warm. Daarna worden de gewrichten losgemaakt, waarna de spieren opgerokken worden. Bedoeling van dit alles is het verkomen van kwetsuren en overbelastingen en het soepel maken van het lichaam wat zéér belangrijk is in Kung Fu. Op

Konditietraining
Voor Kung Fu is veel spierkracht, uithoudingsvermogen, stevigheid van botten gewrichten en spieren vereist. Dit alles wordt versterkt en opgekweekt in de konditietraining. Op

Basisoefeningen
De specifieke Kung Fu houdingen, ook van de dierfiguren, worden aangeleerd, zoals ook de vele verschillende manieren van slaan en trappen. Daarna leert men vlot bewegen in al deze houdingen. Op

Pa Kuas
"Pa" betekend 8 en is een belangrijk getal in onze stijl. Pa Kuas zijn reeksen van 8 bewegingen waarbij men eindigt 45° naar rechts gedraaid t.o.v. de beginstand. Na 8 maal herhalen komt men terug in de beginstand. De bedoeling is het inoefenen van de basishoudingen en het verbeteren van de coördinatie (door het 45° draaien). Op

Stijl
Hieronder vallen alle korte of lange oefeningen die tot doel hebben om de Kung Fu bewegingen vlot te leren uitvoeren, en die niet in een ander onderdeel vervat zitten. Op

Zelfverdediging met partner
Met een partner moet men de theorie aanpassen aan de praktijk: oefenen tot het echt werkt is de boodschap. Soms is er één aanval en één afweer en tegenaanval, soms bestaat de oefening uit een korte reeks bewegingen. Alle denkbare bewegingen en combinaties komen hier aan bod (honderden).
Na enkele jaren leert men zelf de verdediging en tegenaanval te bepalen, alleen de aanval is vast.
Van in het begin wordt er ook geleerd bewegingen te combineren. Hoe langer men oefent, hoe groter het assortiment wordt, en dit resulteert op termijn in een echt (gecontroleerd) Kung Fu gevecht.
Op

Trap- en slagoefening met partner
Kung Fu kent veel verschillende vormen van slaan en trappen. Deze worden ook zéér intensief en hard ingetraind met een stootkussen als bescherming. Op

Stoktechnieken
Efficiënt werken met de stok is moeilijk: de druk van de stok moet steeds in de handpalm komen, daarom moeten de handen voortdurend gewisseld worden. Kontakt met de stok van de tegenstander gebeurt met het lange deel van de stok, daardoor moet de stok ook steeds in de handen geschoven worden, en dit alles bliksemsnel... Op

Stoktechnieken met partner
Alle oefeningen die men eerst individueel heeft ingeoefend worden nu in de realiteit getest: men moet zich aanpassen aan het tempo van de aanvaller en men dient de stok tijdens de oefening zeer stevig vast te houden, zoniet wordt hij uit uw hand geslagen. Op

Basis Panze
De panzes zijn kleine stokjes die gebruikt worden om te slaan, te steken en om mee af te weren en zijn ± 35 cm lang. Ze worden per twee gebruikt en de linker hand doet niet altijd hetzelfde als de rechter, vandaar de moeilijkheidsgraad. Op

Panze met partner
Net zoals bij de lange stok moet men zich hier aanpassen aan het tempo van de aanvaller, wat de oefening verzwaard. Zeer goede oefening voor het vergroten van de concentratie. Op

Basis Sai
De sai is een ijzeren drietand wapen dat uitermate goed gebruikt kan worden voor het afweren van een stok- of zwaardaanval. Door zijn gewicht is het vermoeiend voor polsen en handen, maar daardoor ook heel geschikt om ze te verstevigen. Op

Sai met partner
Gezien het gevaar wordt hiermee enkel getraind door gevorderden, en dan nog zeer voorzichtig. Op

Basis werpsterren
Ook de Chinese werpsterren (groter dan de Japanse), behoren tot ons arsenaal, maar hiermee kan momenteel niet geoefend worden omdat deze wapens verboden zijn in België. Op

Hardingsoefeningen
Normaal gezien moet men alle aanvallen afweren, maar als dat mislukt moet men sterk genoeg zijn om een slag of trap te incasseren zonder gevolgen. Daarom worden armen, benen, borst, buik, zijkant en rug geleidelijk aan versterkt door gecontroleerde slagen en trappen waarbij zacht begonnen wordt. Op

Ademhalingsoefeningen
Door harde Chi Kung oefeningen kan men zijn beenderen, gewrichten, pezen en spieren versterken, en het energieniveau verhogen zodat de vermoeiende lage bewegingen makkelijker en sneller kunnen uitgevoerd worden. Het verhoogt ook de explosiviteit in aanval en verdediging. Op

Gezondheidsoefeningen
Een eenvoudige oefening van rudimentaire Chinese voetreflexologie die men gemakkelijk thuis kan doen en die een weerslag heeft op bijna heel het organisme. Op

Sparren met partner
Met deze oefening worden alle elementen van de training in praktijk gebracht. Nu zijn het niet meer opgelegde oefeningen waarbij je weet wat er gaat gebeuren, maar is het de realiteit van een echt (onvoorspelbaar) gevecht. Er wordt langzaam opgebouwd omdat het anders onmogelijk is om het resultaat te bereiken.
Dit is het moeilijkste, maar ook veruit het prettigste onderdeel van een training.
  Op

Dim Mak (dodelijke aanraking)
Dim Mak werkt in op de acupunctuurpunten van de energiemeridianen. Door deze op een gesofisticeerde manier te "mismeesteren" kan men de aanvaller een tijdelijke knock down of knock out bezorgen, waardoor men tijd krijgt om hem te overmeesteren.
Meestal wordt Dim Mak hiervoor gebruikt. Bij overvloedige toepassing kan men hem zelfs doden.
Ook is het met deze methode mogelijk om iemand na een langere tijd ziek te maken of te doden, zodat er voor de buitenwereld geen bewijs meer bestaat van enig verband tussen het gevecht en de latere ziekte.
Bij Dim Mak worden uiteraard ook de "restoring" technieken aangeleerd om de partner terug te laten bekomen van de verstoring. Deze technieken zijn deze van de Amnui Thuina (shiatsu) waarmee men zelfs hartaanvallen kan laten overgaan en extreem hoge bloeddruk kalmeren, dus traditionele Oosterse geneeskunde.
Op

Fa Jin
Fa Jin omvat het hele gebied van werken met kinetische energie, dus geen energie van spierarbeid.
Met Fa Jin kan men iemand zijn kinetische energie leegzuigen, ze strippen uit de de energiemeridianen, iemand zijn energie los door u laten gaan zodat hij het gevoel krijgt dat hij tegen een rots aan het duwen of slaan is. Men kan ook zijn eigen Jin in iemand anders projecteren om hem zo van zich weg te katapulteren zonder gebruik van lichaamskracht, dus ongeacht de grote van de eigen lichaamskracht of die van de tegenstander.
Met Fa Jin technieken kan men ook iemand van op afstand blokkeren en knock out doen gaan, dus zonder aanraking!

Verder past men Fa Jin ook toe op Dim Mak om het effect hiervan nog te vergroten. Ook gebruikt men Fa Jin om het effect van stoten, trappen en alle aanrakingen te vergroten.
Op

Taos
Taos zijn de basis van de Kung Fu. Hierin zitten de meeste aanvals- en verdedigings bewegingen vervat.
Het zijn schijngevechten waarin men met of zonder tegenstander de technieken kan inoefenen.
Bij de Taos heeft men zowel vormen met "gewone" menselijke bewegingen alsook dierenfiguren, zoals klauwen als een tijger, steken als een slang, aanvallen als een luipaard, vechten als een aap, klauwen als een adelaar, enz...
De verschillende Taos die in onze school onderwezen worden zijn:

  1  De Tijger Deze bewegingen zijn kort en krachtig, goed voor het versterken van het beenderstelsel
  2  De Tijger-Draak Dezelfde kenmerken als de tijger, maar met enkele bewegingen van het mytische dier draak, deze bewegingen zijn meer vloeiend
  3  De Luipaard Zoals bij de tijger korte en krachtige bewegingen, maar soepeler
  4  De Vlinder Genoemd naar enkele bewegingen die lijken op een vlinder met gespreide vleugels, die in wezen elleboogstoten zijn
  5  Slang nr. 1 Slangbewegingen zijn zeer soepel, beweeglijk en snel, letterlijk kronkelen en draaien.
Heel verwarrend voor de tegenstander, goed voor het versterken en soepel
maken van spieren en pezen
  6  Slang nr. 2 Idem
  7  Slang nr. 3 Idem
  8  Slang nr. 4 Idem
  9  Basis Tao  Aaneenschakeling van basisstanden, met enkele slagen
 10  Onbenoemde Tao Meer "menselijke" bewegingen, weinig dierbewegingen, heel dinamisch
 11  De Sterren Ook meer "menselijke" bewegingen
 12  Kunze (lange stok) nr. 1 Inoefenen van de basisbewegingen, vooral slaan en veranderen handzetting
 13  Kunze (lange stok) nr. 2 Meer gevorderde bewegingen, ook steken en afweren
 14  Panze (korte stok) Slaan, steken en afweren in een dinamisch geheel

Verder zijn er nog de tweegevechten: identiek aan de Taos, maar met partner
Belangrijk is hier het effect van de realiteit: men moet allert zijn en zéér snel reageren

 1  Eerste ongewapend tweegevecht Zéér dinamisch, voortdurende afwisseling van aanval en verdediging, zowel staande als grondtechnieken
 2  Tweede ongewapend tweegevecht Idem
 3  Derde ongewapend tweegevecht Idem
 4  Tweegevecht met de Kunze (lange stok) Door de slagkracht van de stok is uiterste concentratie vereist
 5  Tweegevecht met de Panze (korte stokjes) Uitdagend door de snelle verandering van de handzetting

Omhoog