Kegelsnedenbundels
Een bundel kegelsneden

F1(x,y,z) = 0 en F2(x,y,z) = 0 zijn de vergelijkingen van twee kegelsneden welke geen componente gemeen hebben.
De verzameling van alle kegelsneden met vergelijking
 
     l F1(x,y,z) + m F2(x,y,z) = 0
noemen we een bundel kegelsneden. De reele getallen l en m zijn homogene parameters ( niet beide = 0 ).
Alle kegelsneden verschillend van F2(x,y,z) = 0, kunnen geschreven worden als
 
      F1(x,y,z) + h F2(x,y,z) = 0
waarin h een niet homogene parameter is.

Stelling 1

Als F1(x,y,z) = 0 en F2(x,y,z) = 0 de vergelijkingen zijn van twee niet ontaarde kegelsneden, dan is er altijd een reeel getal h zodat de kegelsnede F1(x,y,z) + h F2(x,y,z) = 0 ontaard is.

Bewijs:

 
Voor  F1(x,y,z) + h F2(x,y,z) = 0 geldt:


    | a1 + ha2   b1"+ hb2"   b1'+ hb2'|
DELTA = | b1"+ hb2"  a1'+ ha2'   b1 + hb2 |
    | b1'+ hb2'  b1 + hb2    a1"+ ha2"|

<=>

    | ha2 + a1   hb2"+ b1"   hb2'+ b1'|
DELTA = | hb2"+ b1"  ha2'+ a1'   hb2 + b1 |
    | hb2'+ b1'  hb2 + b1    ha2"+ a1"|

<=>

    | ha2   hb2"+ b1"   hb2'+ b1'| |a1   hb2"+ b1"   hb2'+ b1'|
DELTA = | hb2"  ha2'+ a1'   hb2 + b1 |+ |b1"  ha2'+ a1'   hb2 + b1 |
    | hb2'  hb2 + b1    ha2"+ a1"| |b1'  hb2 + b1    ha2"+ a1"|

<=>

     |a2   hb2"+ b1"  hb2'+ b1'| |a1   hb2"+ b1" hb2'+ b1'|
DELTA = h |b2"  ha2'+ a1'  hb2 + b1 |+ |b1"  ha2'+ a1' hb2 + b1 |
     |b2'  hb2 + b1  ha2"+ a1"| |b1'  hb2 + b1  ha2"+ a1"|

<=>

     |a2   hb2"  hb2'+ b1'| |a1 hb2" hb2'+ b1'|
DELTA = h |b2"  ha2'  hb2 + b1 |+ |b1" ha2' hb2 + b1 | +
     |b2'  hb2  ha2"+ a1"| |b1' hb2  ha2"+ a1"|

     |a2  b1"  hb2'+ b1'| |a1  b1" hb2'+ b1'|
    h |b2"  a1'  hb2 + b1 |+ |b1" a1' hb2 + b1 |
     |b2'  b1  ha2"+ a1"| |b1' b1  ha2"+ a1"|

<=>

       |a2   b2"  hb2'+ b1'|  |a1 b2" hb2'+ b1'|
DELTA = h2  |b2"  a2'  hb2 + b1 |+ h |b1" a2' hb2 + b1 | +
       |b2'  b2  ha2"+ a1"|  |b1' b2  ha2"+ a1"|

     |a2  b1"  hb2'+ b1'| |a1  b1" hb2'+ b1'|
    h |b2"  a1'  hb2 + b1 |+ |b1" a1' hb2 + b1 |
     |b2'  b1  ha2"+ a1"| |b1' b1  ha2"+ a1"|

<=>

       |a2   b2"  hb2'|  |a1 b2" hb2'|
DELTA = h2  |b2"  a2'  hb2 |+ h |b1" a2' hb2 | +
       |b2'  b2  ha2"|  |b1' b2  ha2"|

     |a2  b1"  hb2'| |a1  b1" hb2'|
    h |b2"  a1'  hb2 |+ |b1" a1' hb2 | +
     |b2'  b1  ha2"| |b1' b1  ha2"|

       |a2   b2"  b1'|  |a1 b2" b1'|
    h2  |b2"  a2'  b1 |+ h |b1" a2' b1 | +
       |b2'  b2  a1"|  |b1' b2  a1"|

     |a2  b1"  b1'| |a1  b1" b1'|
    h |b2"  a1'  b1 |+ |b1" a1' b1 |
     |b2'  b1  a1"| |b1' b1  a1"|

<=>

       |a2   b2"  b2'|  |a1 b2" hb2'|
DELTA = h3  |b2"  a2'  b2 |+ h |b1" a2' hb2 | +
       |b2'  b2  a2"|  |b1' b2  ha2"|

     |a2  b1"  hb2'| |a1  b1" hb2'|
    h |b2"  a1'  hb2 |+ |b1" a1' hb2 | +
     |b2'  b1  ha2"| |b1' b1  ha2"|

       |a2   b2"  b1'|  |a1 b2" b1'|
    h2  |b2"  a2'  b1 |+ h |b1" a2' b1 | +
       |b2'  b2  a1"|  |b1' b2  a1"|

     |a2  b1"  b1'| |a1  b1" b1'|
    h |b2"  a1'  b1 |+ |b1" a1' b1 |
     |b2'  b1  a1"| |b1' b1  a1"|

Daar F2(x,y,z) = 0 niet ontaard is, geldt

    |a2   b2"  b2'|
    |b2"  a2'  b2 | is not 0.
    |b2'  b2  a2"|
We hebben:
    DELTA = 0
<=>
       |a2   b2"  b2'|  |a1 b2" hb2'|
    h3  |b2"  a2'  b2 |+ h |b1" a2' hb2 | +
       |b2'  b2  a2"|  |b1' b2  ha2"|

     |a2  b1"  hb2'| |a1  b1" hb2'|
    h |b2"  a1'  hb2 |+ |b1" a1' hb2 | +
     |b2'  b1  ha2"| |b1' b1  ha2"|

       |a2   b2"  b1'|  |a1 b2" b1'|
    h2  |b2"  a2'  b1 |+ h |b1" a2' b1 | +
       |b2'  b2  a1"|  |b1' b2  a1"|

     |a2  b1"  b1'| |a1  b1" b1'|
    h |b2"  a1'  b1 |+ |b1" a1' b1 |  = 0
     |b2'  b1  a1"| |b1' b1  a1"|
Deze vergelijking is van de derde graad en heeft dus steeds een reele wortel.

Stelling 2

Twee kegelsneden welke geen componente gemeen hebben, hebben 4 punten gemeen.

Bewijs:

Opm : Van deze gemene punten zijn er geen 3 collineair want de twee beschouwde kegelsneden hadden geen componente gemeen.

Basispunten en Basis exemplaren in een bundel

Neem F1(x,y,z) = 0 en F2(x,y,z) = 0 als vergelijkingen van twee kegelsneden K1 en K2 met geen componente gemeen.
Elke kegelsnede van de bundel
 
     l F1(x,y,z) + m F2(x,y,z) = 0
gaat door de 4 gemene punten van K1 en K2. Deze 4 gemene punten zijn gemeenschappelijk aan alle kegelsneden van de bundel. Ze worden de 4 basispunten van de bundel genoemd. De kegelsneden K1 en K2 noemen we basis exemplaren van de bundel.

Twee willekeurige kegelsneden van de bundel gaan door de 4 punten. Deze twee kegelsneden kunnen gekozen worden als basis exemplaren van de bundel.

Juist 1 kegelsnede door 1 vast gekozen punt.

Zij P een willekeurig maar vast punt verschillend van de basispunten van een bundel. Er gaat juist 1 kegelsnede van de bundel door dit punt P.

Het bewijs hiervan beschouwen we als een oefening.

Ontaarde kegelsneden in een bundel

Stelling:
Als er in een bundel minstens 1 niet ontaarde kegelsnede voorkomt, dan is er minstens 1 en maximum 3 ontaarde exemplaren in die bundel.

Bewijs:
Neem de bundel met basis exemplaren F1(x,y,z) = 0 en F2(x,y,z) = 0. Zij F2(x,y,z) = 0 niet ontaard. Een element van de bundel verschillend van F2 heeft vergelijking

 
      F1(x,y,z) + h F2(x,y,z) = 0
Uit een hoger vermelde berekening weten we dat DELTA van die kegelsnede kan geschreven worden als een veelterm van de derde graad in h.

Het aantal h-waarden zodat DELTA=0 is dan minstens 1 en maximum 3.

Kegelsnede door 5 punten

Neem 5 punten zodat er geen 3 collineair zijn. 4 van deze punten bepalen juist 1 bundel. Uit deze bundel is er juist 1 exemplaar dat door het vijfde punt gaat.

Cirkelbundels

Als de basis-exemplaren van een bundel cirkels zijn, dan zijn alle exemplaren cirkels behalve 1 exemplaar.

Het bewijs hiervan beschouwen we als een oefening.


MATH-abundance - tutorial

Site adres is http://home.scarlet.be/math/nl/

Zend alle vragen, foutmeldingen en opmerkingen naar Johan.Claeys@ping.be
Het onderwerp of subject van de mail moet het woord 'wiskunde' bevatten omdat andere mails weggefilterd worden.