Oefeningen omtrent vectorruimten
Lees eerst dit:

Deze oefeningen steunen op de theorie welke uiteengezet werd op de pagina Reele Vectorruimten.

Veel van deze oefeningen kunnen niet opgelost worden zonder gebruik te maken van de theorie omtrent matrices en stelsels lineaire vergelijkingen.

De gegeven oplossing is niet 'DE' oplossing.
Er werd geen poging ondernomen om de meest elegante oplossing te geven.
Het wordt sterk aangeraden, tenminste eerst te zoeken naar een oplossing van het probleem, voordat je de gegeven oplossing leest.

Oefeningen omtrent vectorruimten

Niveau 1 problemen

Niveau 2 problemen
MATH-abundance - tutorial

Site adres is http://home.scarlet.be/math/nl/

Zend alle vragen, foutmeldingen en opmerkingen naar Johan.Claeys@ping.be
Het onderwerp of subject van de mail moet het woord 'wiskunde' bevatten omdat andere mails weggefilterd worden.