I

EEN LANDSCHAPSWANDELING
TUSSEN ’s-GRAVENVOEREN EN HET HOOGBOS (3a)

 

In de onderstaande beschrijving heb ik in een groen aangegeven hoe je moet lopen. Voor wandelingen in de Voerstreek gebruik je best de topografische kaart (schaal 1:25000) die door de VVV Voerstreek wordt uitgegeven. (Voor meer informatie: VVV Voerstreek, Kerkplein 216, 3798 ’s-Gravenvoeren, tel. [++] 4 381 07 36, e-mail toerismevoeren@toerismelimburg.be.) Klik hier om het gedeelte te zien met de hieronder beschreven wandeling.


Langs de andere helling van de Voervallei

Neem de eerste weg naar links. Hij leidt je langs de achterkant van de huizen naar het centrum van ’s-Gravenvoeren.

 

Dit is de oude verbindingsweg tussen ’s-Gravenvoeren en Moelingen. De tegenwoordig gebezigde weg door het Onderdorp liep vroeger dood bij de Dries. Pas toen er een grenscorrectie gebeurde in de tweede helft van de 19de eeuw, kon de weg van het Onderdorp naar Moelingen worden doorgetrokken zonder de grens met Nederland te moeten overschrijden. De oude weg geraakte daardoor helemaal in onbruik.

Als je opnieuw bij de huizen komt ga je naar links en 40 m verder naar rechts. Langs de achterkant van het Ursulinenklooster, nu een bejaardenrusthuis, bereik je het dorpscentrum.

| alternatieve route |

© Rik Palmans, 2002 (Rik.Palmans@pi.be)