Trappers.
Wie was Daniël Boone?
The MountainMan en de Blackfeet IndiaanWie was Daniël Boone?

Daniël Boone leefde van 1734 tot 1820. Hij ging als kleine jongen met zijn familie naar North-Carolina. Zo werd hij later jager en trapper. Sommigen noemen hem de ontdekker van Kentucky. In het zuidwesten van Virginia voerde de Wilderness Road door de Cumberland Gap naar de groene velden van Kentucky. Boone had na een vergeefse poging in 1767, in de periode tussen 1769 en 1771 wel succes toen het hem lukte, ondanks vijandige indianen, in het Kentucky gebied te jagen. Hij kende Kentucky beter dan vele blanken, die vóór hem in dit gebied waren geweest. Steeds meer kolonisten stroomden het wonderland van Kentucky binnen.
Daniël Boone stichtte in 1775 Boonesborough, en bracht er zijn vrouw en dochter heen. Zij waren de éérste blanke vrouwen in Kentucky. Dit was het begin van een duurzame kolonisatie.

Terug naar bovenThe MountainMan en de Blackfeet Indiaan.

De meest gezworen vijand van de MountainMan is hoogst waarschijnlijk de Blackfeet Indiaan.

Waarom eigenlijk????

Wel, ene John Colter was lid van de Lewis and Clark expedition, maar sloot zich op de terugweg aan bij trappers. Later behoorde hij tot de organisatie van Manuël Lisa, de éérste die op grote schaal pelzen verhandelde! Toen hij nog als gast in een Crow-dorp vertoefde, werd deze overvallen door Blackfeet Indianen. Gewapend met een buks hielp hij de Blackfeeds verjagen. Nog hetzelfde jaar werd hij gevangen genomen door een Blackfeet. Zijn metgezellen werden gedood, doch hij werd echter onkleed. Door ongeveer 500 Blackfeet Indianen werd de jacht op hem geopend, de éérste die hem ving mocht hem scalperen en doden. Toen één van de Blackfeets hem bijna te pakken had, draaide Colter zich om en stond daarbij oog in oog met de Indiaan. Dit bracht de roodhuid zo van streek dat Colter hem zijn speer kon ontnemen en de verwarde Blackfeet Indiaan doden. Een week lang zwierf hij rond in de klederen van de vermoorde Indiaan, tot hij op zekere dag een fort bereikte; Sindsdien waren de Blackfeets de vijand van allle MountainMan.

Terug naar boven