Wugi's hoom Wugi's Muzie'k
Muzie-kale muizenissen - Musickle musements

Guido "Wugi" Wuyts @ Dilbeek, Belgium, Europe, World, Solar System, Milky Way, Local Cluster, ...

@ 3 Taalzaak
@ 2 Denkzaak
@ 1 Smaakzaak
@ 0 Wugi's hoom
Poëzie'k
Muzie'k
Estese (project)
Scheppen en schepping   creative and created
Instrumentaal
   met Bachvariaties, fuga's, sonatines, een sonate, concertrondo enz.
Zang   met een serie Loverkens van Hoffmann von Fallersleben enz.
Merels   als muzikanten,  blackbirds   as musicians
Perpetuo musicale   repeterende toonladders, repeating scales

Gewaardeerde links Appreciated links

Scheppen en schepping                      ***NiEuW 2017 !***   Wugi's Youtube Videos

Deze muzie'k-werkjes, zoals mijn poëzie'k, zijn het resultaat van scheppingsdrang in mijn jeugd, jeugdzonden dus :-)
Zij zijn een antwoord op typische jeugdfrustraties, anderen hebben andere antwoorden, of geen frustraties wellicht. Er zijn in mijn latere jaren weliswaar geen, of nauwelijks, werkjes bijgekomen. Het is niet dat de frustraties in het latere leven minder worden, wel de scheppingsdrang, behalve voor wie erin slaagt om van zijn frustratiebestrijding zijn beroep te maken!
Toch koester ik mijn werk, anderen verzwijgen of vernietigen hun jeugdoeuvre. Het scheppingsplezier is een schoon goed, op zijn best is het geen zelfbevestigend gevoel maar een nederige en dankbare indruk dat men bevoorrecht ontvanger is van een op zichzelf bestaand ding.
Ik hoop, en denk, dat anderen ook nog plezier eraan kunnen beleven, bijvoorbeeld de zeldzame jongere die nog klassieke muziek "mag" ontdekken. Ik stel ze hier dus ter beschikking van de alerte netsurfer, zonder geldelijke voorwaarden; en suggesties voor verbeteringen, aanpassingen en vervollediging zijn ten zeerste welkom.

De mid-files zijn afkomstig van een partituur-editor en herbruikbaar voor partituurwerk. De mid*-files zijn afkomstig van real-time-spel en dragen geen partituurmatige info (maatvoering, stemmen...). De pdf-files zijn rechtstreekse print-bestanden vanaf mijn partituurprogramma, een recente ontdekking (tant pis als ze al lang bestaat) die aanleiding gaf tot vernieuwing en vervollediging van deze webstek (mijn vroeger alternatief waren gescande bestanden, mega's groot; ik weet niet hoe meneer PDF erin slaagt om kleine bestanden te maken, maar het is een zegen:-). De enc-bestanden zijn de scores van mijn goede oude Encore partituurprogramma. Ik hou van die vroegere programma's (ook desktop stuff) die nog op één of enkele floppy's pasten, en waar je praktisch gezien alles mee kon doen wat je nu ook verlangt van het mega-geweld. Een programma als Finale leest overigens enc-bestanden in. Voor een volgende versie rest er nog een mp3-kolom te creëren...

 

 

 


TITEL ABOUT MIDI files PDF scores ENC scores MP3 Files
           
Instrumentaal          
Bachatellen Variaties op een preludium van JS Bach.
Variations on a prelude of Bach.
 
   
PrelBach Het preludium in kwestie.
Bach's prelude.
mid  pdf enc mp3
Wohltemperiertes 1 Variatie in de stijl van een andere prelude van Bach, de eerste uit het eerste boek van zijn Wohltemperiertes Klavier.
Variation in the style of Bach's first prelude of his first Well-Tempered Klavier.
mid  pdf enc mp3
Wohltemperiertes 2
Variatie in de stijl van de tweede prelude uit het eerste boek W.K.
Variation à la second prelude in same.
mid pdf
enc mp3
PreTude Variatie in de stijl van een pre-, euh, étude à la Chopin.
Variation as if a pre-, er, etude of Chopin.
mid pdf
enc mp3
Ave Bach Bachs prelude als begeleider van een melodie à la Ave Maria van Gounod. (Hier kan ook het middeleeuws gedicht "Alle Dinghe" op gezongen worden.)
Bach's prelude as accompaniment of a Gounod's Ave Maria-like melody.
mid pdf
enc mp3
Third Bachiana Interdit Gitaarvariatie à la Third Man. Of was het Jeux Interdits? Kortom een Variana Bachileira.
Guitar variation as Third Man. Or was it Jeux Interdits? In short, a Variana Bachileira.
mid pdf
enc mp3
Bacholero Variatie met een Bolero-obstinato.
With a Bolero beat.
mid  pdf enc mp3
Bachinale Een afgeleide van Bachs prelude als begeleider van een finaal Postude-thema.
A derivative of Bach's prelude as accompaniment of a final Postude.
mid pdf
enc mp3
n.b. Ave Bach bis Een vriend bedacht eveneens een AveBach melodie en die klinkt zo.
A friend also conceived an AveBach melody which goes like this.
mid pdf enc mp3
n.b. Ave Bach ter De twee melodieën, van mijn vriend en van mezelf, bleken verrassend goed samen te klinken.
The two melodies, mine and of my friend, proved sounding well together.
mid pdf enc mp3
           
Fluitsonate
Sonate voor fluit en een of ander klavier. Een van mijn vrolijkste werkjes.
For flute and some keyboard. Perhaps my "merriest" work.
mid pdf enc mp3
Thema en variaties in a Zoals de titel zegt: een thema; met variaties; (in a),
as the title goes.
mid pdf enc mp3
Fraktet

Een fraktaal trio in de vorm ABBA met telkens een thema (zelf in de vorm ABBA, fractaal verweven, op de noten A=CeeC en B=eCCe) en een antwoord (ook met een vorm ABBA), met verdubbelde en vertweedubbelde begeleiders van thema en antwoord. Een beetje te vergelijken als naast elkaar geplaatste opeenvolgende benaderingen (verdubbelingen) van fraktale lijnen zoals bijvoorbeeld die van Von Koch en Minkowsky.
Fractal trio in the theme form ABBA, with themes in the sequence form A=ABBA and B=BAAB, with sequences of notes A=CbEbEC and B=bECCbE. Each form goes along with a doubled and quadrupled copy. Also with an answer theme form, similarly. To be compared with successive levels of approaching line fractals as those of Von Koch and Minkowsky.
mid pdf enc mp3
Prelude en fuga nr 1 in e
Prelude met een obstinate bas en een mystiek tintje.
De fuga ontstond als een verkeerde lezing van een fuga van Bach, die in Es uit het tweede boek van zijn Wohltemperiertes Klavier (de eerste noten volgen mee, zij het niet ritmisch).
Prelude with a basso obstinato and mystic flavour (to be supplied yet).
The
fugue came as a wrong reading of Bach's E flat Major fugue of his second Well Tempered.
mid pdf prel
pdf fuga
enc
enc
mp3 prel
mp3 fuga
Pasacaglina en fuga nr 2 in f
Pasacagli-achtige prelude (maar met obstinaat thema ipv baslijn)
De fuga bouwt verder op een deel van het preludethema, maar is veel tonaler.
Toccata-like prelude, though with obstinate theme instead of basso.
The
fugue goes on with the prelude's theme, but tonally.
mid pdf pasa
pdf fuga
enc
enc
mp3 pasa
YT fuga
Fuga nr 3 Met Franckiaanse trekjes, maar onaf (verstrikt in sequentiële netten ;-)
With a touch of Franck, but unfinished (stuck in sequential entanglements ;-)
mid pdf
pdf 4vc
enc
enc 4vc
mp3
Orgelstukje Een minietje
A li'l 'un
mid pdf enc mp3
Prelude en rondo Een rondo dat concertante neigingen krijgt met een Griegiaanse cadens (alle verhoudingen in acht genomen natuurlijk:)
The rondo gets a bit concertant with a Griegish cadenza (all considerated proportionally:)
mid pdf enc mp3
Romance Heel klassiek, maar wel een 5/4 maat in langzaam deel
Classic but with a 5/4 beat in slow part
mid pdf enc mp3
Scherzo nr 1 De volgende drie scherzo's
The next three scherzi
mid pdf enc mp3
Scherzo nr 2 kunnen eigenlijk het best
are best
mid pdf enc mp3
Scherzo nr 3 samen gespeeld worden
played together
mid pdf enc mp3
Wals nr 1 Een langzame wals met een donker thema dat me aan sirenes en ziekenzalen doet denken
A slow waltz with a dark theme that reminds me of sirens and sick berths.
mid pdf enc mp3
Wals nr 2 Een snellere wals met vrolijker boven- maar broedende ondertoon. Probeerde deze ook met "valse" noten te spelen, richting Raveliaans.
A quicker waltz with a merrier up- though brooding sub-tone. Played with halftone "false" notes it gets a bit Ravelian.
mid pdf enc mp3
Sonate in E Eerste deel Mozartiaans klassiek, tweede deel melancholisch, derde deel hamerend en in e.
First part Mozartish classic, second melancholic, third a hammering theme in e minor.
mid pdf p1
pdf p2
pdf p3
enc1
enc2
enc3
mp3
Sonatines Toen ik deze als kind aan mijn muziekleraar toonde was hij onder de indruk. En daar is het bij gebleven ):)
When as a child I showed these to my music teacher he was impressed. And since then, that was it ):)
       
Sonatine nr 0 Een niet verder ontwikkeld tussendoortje, vanaf het simpelste thema.
An inbetween, not more developped; from the simplest theme.
mid pdf enc YT
Sonatine nr 1 De eerste van mijn "Diabelli"sonatinen
The first of my "Diabelli"sonatines
mid pdf p1
pdf p2
pdf p3
enc1
enc2
enc3
YT
Sonatine nr 2 Het derde deel heeft best zijn valkuilen
The third part does have its traps
mid pdf p1
pdf p2
pdf p3
enc1
enc2
enc3
YT
Sonatine nr 3 De favoriete van mijn zus; ook derde deel met ritmevallen
The favourite of my sister; third part with rithm traps
mid pdf p1
pdf p2
pdf p3
enc1
enc2
enc3
YT
Sonatine nr 4 lang en -zaam eerste deel ;-)
long and slow first part;
mid pdf p1-2
pdf p3
enc1-2
enc3
YT
Sonatine nr 5 Nog te digitaliseren;-)  Iets voorbij de gewone sonatine
To be digitalised yet;-) A bit beyond your common sonatine
mid
pdf

enc YT
           
Zang          
Loverkens
Tekst van middelneerlandicus Hoffmann Von Fallersleben. Ik droom van een scenische uitvoering van deze liederkens.
Text by the German Middleneerlandicist Hoffmann Von Fallersleben. I have a dream of a scenic performance à la Orff of these little songs.
mid pdf enc1 enc2 enc3 enc4 enc5 enc6 enc7 enc8 enc9 encA encB encC encD encE encF mp3
Cantate Domino Latijn. Ik ben het meeste van de tekst kwijt. Als iemand hem kent en wil geven, graag!
Latin. I've lost the text. If anyone knows it and would let me know, thanks!
mid pdf enc mp3
Réveillez-vous Picards Frans oorlogslied.
French war song.
mid pdf enc mp3
Now is the Month of Maying Engels lentelied.
English spring song.
mid pdf enc mp3 
Laet ons nu al verblyden Middelnederlands lentelied.
Middle Dutch spring song.
mid pdf enc mp3 
Ghequetst ben ic van binnen Tekst van Hadewych. Een vierstemmige zang.
On a Medieval poem by Hadewych.
mid pdf enc mp3
           
Merels   Blackbirds        
Merels Merels zijn prachtige vogels en hun zang is een plezier in de tuin. De mannetjes hebben een eigen repertorium, met een aantal vaste frasen en soms zijn daar echt muzikale bij. Die kan je dan herkennen, van jaar tot jaar tot...
Blackbirds are splendid creatures and their singing is one of the pleasures in the garden. The males have a proper repertoire, with a number of recurring phrases, sometimes really musical ones. You would then easily recognise those, from year to year to...
mid pdf enc  mp3
           
Perpetuo musicale          
Sheppard Scale Dit is het akoestisch equivalent van een draaiende schroef of spiraal, die immer naar omhoog of naar buiten lijken te draaien maar na elk rondje eigenlijk weer in de beginstand terugkeren. De toonladder wordt doorlopen door een (samengestelde) toon en zijn boven- en onder-octaven, die telkens zwakker klinken, zodanig dat wanneer er een octaaf doorlopen is dezelfde samengestelde begintoon bereikt is...
This is the acoustic equivalent of a rotating screw or spiral, which seem to go upward or outward in endless turns but after each cycle really return to their initial position. The music scale here is being run through by a (composite) tone and its higher and lower octaves, each successive one sounding weaker, in such a way that after completing an octave the initial composite tone is met again...
mid pdf enc mp3
           
Gewaardeerde links Appreciated links :