Wugi's hoom Wugi's Brusselse Spraute
Welkom op de siete van 's Neerlands schoonste dialect !

Guido "Wugi" Wuyts @ Dilbeek, Belgium, Europe, World, Solar System, Milky Way, Local Cluster, ...

@ 3 Taalzaak
@ 2 Denkzaak
@ 1 Smaakzaak
@ 0 Wugi's hoom
TaalBaal
Etymon
Nederoverlands
Taalgroepie
Brusselse Spraute
Mythaloog
Het Franse zusje

 

 

 


J'étais un peu verbâveré

Brussel heeft ook het Frans in een eigen gietvorm gekneed. Het regionaal accent smaakt sterker dan de lichte toets van de Fransooise variant. Luister maar eens naar een Bruxellois dialoog als
T' as été chez ta méérr hiéérr, Piéérr? - Non, mais je vais la vouèrr ce souèrr, Grégouèrr!
(T'as été chez ta mère hier, Pierre? -Non, mais je vais la voir ce soir, Grégoire!)

Zoals het Brussels graag zijn woordenschat lardeert met Franse woorden, zo doorspekt het Frans Brusseleir graag de zijne met Vloms-Brusselse waure. Het toppunt van wederzijdse bevruchting was het Marols-Marollien, een mengtaaltje waarin Franse en Vlomse zinnen elkaar afwisselen, of zich intern bij zinsdelen transvesteren. Als omgangstaal is het Marols echter al meer dan een halve eeuw uitgeteld, en de sprekers die het nog beheersen verdwijnen met krasse schreden. (De Marollenbuurt rond de Hoogstraat ontleent zijn naam aan de zusters Mari(c)ollen, Mariavereersters). Brussel heeft ook een dieventaal verwekt, het bargoens of Boergonsj; hier spreken we al van vorige eeuw of vroeger. Een schitterend personage in het Brusseleir is Jef Kazak, façadeklasjer van beroep en stempelaar (werkloze) van roeping, een schepping van wijlen Jean d'Osta. Voorbeeldjes uit L'avis de Jef Kazak volgen hieronder.
 
 
 
Assez de baises!

L'autre jour, comme j'étais allé chez ma belle-soeur pour peindre son collidor, y a une jolie mokske qui a sonné et c'est mon neveu Bère qui est allé ouvrir et il lui a de suite donné deux ou trois baises sur sa smoeltje. Et elle aussi à lui. 
Moi j'étais un peu verbâveré de voir ce kneul de quinze ans comme ça embrasser une krotje. 
- Est-ce qu'il courtise déjà? que j'ai demandé à sa moema dans la cuisine. 
- Oeye non! qu'elle m'a dit. ça est juste une élève de sa classe qui vient lui demander de lui spliquer un problème de phtysique, je crois. 
- Oué, mais des baises, ça est une drolle de phtysique, zelle! que j'ai dit. (...)

Genoeg baisen!

Den anneren dag was 'k bae ma schuezus vi heure collidor te schilderen, as e schue mokske beldegen en maene kozaen Bèren aupe ging doon en heui twie of draa baisekes gaf op heui smooltje. En zae on heum uek. 
Ik was 'n beke geverbaavereid van daane knul azue da krotteke te zeen kusse. 
- Heit 'm al verkiering?, vroog 'k on za moema in de keuike. 
- Ooj nie! zaa ze. Da 's just e studenteke van z'n klas woe dat 'm eet van phtysique on moot verexpliqueire paeze 'k ik. 
- Jó mo, baisen allé, da 's toch 'n rór explicoese van phtysique, zeule! zaa 'k 'k ik.

Genoeg gekust!(en niet: geneu.. h'm!) 

Die dag was ik bij mijn schoonzus om haar gang te schilderen, toen een leuk meisje aanbelde en mijn neef Bère haar de deur opende en twee of drie zoentjes gaf op haar mondje. En zij hem ook. 

Ik was wat verbouwereerd om die knul zulk een meid te zien kussen. 
- Heeft hij al verkering? vroeg ik zijn mama in de keuken. 
- Oei nee! zei ze. Dat is maar een leerlinge van zijn klas die hem komt vragen een probleem van "ftysika" uit te leggen denk ik. 
- Ja maar, kussen, dat is toch een rare "ftysische" uitleg hoor! vond ik.

Alleman intellectuwel

Tu sais, mon cher, que la Belgique ça est le pays le plus culturelleux du monde? 
Si les Belges sont si malins, ça est à cause qu'on a des consels culturaux, des maisons de la culture, quatre ministres qui s'occupent de nous éducationner et de nous culturifier en flamand comme en français. Et pour les universités, on bat tous les records: douze universités pour not' petit stukske Belgikske, à ce que j'ai lu. (...) tandis qu'en Nollande y en n'a que quatre et dans la grande France seulement neuf, och èrme! 
ça montre à quel point les jeunes Belges sont des kastars qui veulent de l'instruction, newo! 
(...) Mais ce qui est embêtant, c'est que dans dix ans vous saurez plus trouver un plombier pour raccommoder ton cabinet qui coule, ni un électrichien pour mettre un nouveau interrupteur à la place d'un qui est kapot, ni un jardinier pour une fois un peu arranger ton jardin, ni un plekker pour replâtrer ton collidor. Ou bien tu devras alors, mon cher, demander les services d'un licencié en sciences plombièrologiques, ou d'un ingénieur en électricitologie, ou d'un docteur en floralologie, ou d'un breveté en hautes études de plâtro-plekkothérapeutisterie... (...) 
Oué, tu verras (que) quand tout le monde sera devenu professeur ou docteur honoris causaf (...)

Alleman intellectuwel

Wétte mon cher, da tem Belgique 't culturelleuiste land van de weireld es? 
As de Belge zue slim zen, den komt ta van ons consels culturaux, van de culteurhoëze, en oemda feer ministers heuile beizeg haave me ons t' eiducationneire en te culturelifieiren, in 't Vloms en in 't Frans. En me t' universitaete breike m' alle records: tweulf veu 't Belgikske leize 'k ik (...) terwael z' in Nolland er mo veer hemmen en in la grande Vrankrek mor neigen, och eirme! 

Da tunt good hoo veuil ons joenge kastaars op heuilen opvoojing stoen, newo! 
(...) Mo wa tad ambetant es, binne teen joer vinde giene luedgeeter nemi vi aa twoilet te repareiren, of gienen electreeker vi aave kapotten interrupteuir te remplaceire, giene jardiniei vi ne ki aaven hof t' arrangeiren, en giene plekker vi aave gang te plostereire. 
Of 't moest zaen da che beroop kunt doon oep ne licenciei in de plombierologee, of nen ingénieuir in d' electricitologee, of nen docteuir in de floralologee, of nem brevettei in huegere steudes van plosjter-plekkerotherapoeëteree... 

Jó, ge zult ta seen as eederien professer geweuren es, of docteuir honoris kaus af...

Iedereen intellectuweel

Weet je mon cher, dat België het culturulureelste land van de wereld is? 
Als de Belgen zo slim zijn, komt dat van onze cultureluurraden, onze cultuurhuizen, en omdat vier ministers zich bezig houden met ons op te voederen en te culturificeren, in 't Vlaams en in 't Frans. En wat de universiteiten betreft breken we alle records: twaalf voor ons kleine landje lees ik (...) tegen slechts vier in Nolland en negen in groot Frankrijk, och arme! 

Dat toont aan hoezeer onze jonge kerels op hun opvoeding staan, nietwaar. 
Maar wat vervelend is, binnen tien jaar vindt u geen loodgieter meer om je lekkend toilet te herstellen, geen elektricien om een kapotte schakelaar te vervangen, geen tuinier om eens wat aan je tuin te doen, geen plakker om je gang te plaasteren. 

Of je moest beroep doen op de diensten van een licentiaat in plombierologische wetenschappen, een ingenieur in electricitologie, een dokter in de floralologie, een gebrevetteerde in de plaasterplakkotherapeutie... 

Ja, dat zullen we zien als iedereen professor is geworden, of doctor honoris kous af....