Samenstelling bestuur

Maarten De Moor Voorzitter
Jan Renard Ondervoorzitter
Marc Swennen Secretariaat
Rik Uittebroeck Penningmeester
Louis Camps Lid
Annemie Bosmans Lid
Jan Van Audenhove Lid
Bob Oversteyns Lid
Benboit Pauwels Lid