Samenstelling bestuur

Maarten De Moor Voorzitter
Florent Ceuleers Ondervoorzitter
Marc Swennen Secretariaat
Rik Uittebroeck Penningmeester
Louis Camps Lid
Annemie Bosmans Lid
Jan Van Audenhove Lid
Luc Volkaerts Lid
Bob Oversteyns Lid
Jacques Van Grimbergen Lid
Jan Renard Lid