Samenstelling bestuur

Maarten De Moor Voorzitter
Jan Renard Ondervoorzitter
Marc Swennen Secretariaat
Rik Uittebroeck Penningmeester
Louis Camps Lid
Annemie Bosmans Lid
Jan Van Audenhove Lid
Bob Oversteyns Lid