Activiteiten

 

Voor iedereen:
 • Gratis elke tweede zondag van de maand open Heemerf
  niet in juli en augustus.
 • Gratis elke eerste en derde dinsdag van de maand, elke tweede en vierde donderdag van de maand
  open Archief
  niet in juli en augustus
 • Publicatie van boeken en brochures ....
Alleen voor leden:
 • Laatste zaterdag van januari teerfeest
 • Publicatie van de Volkskalender en tijdschriften
 • Bezoek aan een bevriende heemkring
 • Bezoek aan oud-dorpsgenoten ergens in den lande
 • Reis met heemkundig karakter

 

Alleen voor vaste medewerkers of bestuursleden
 • Elke derde donderdag bestuursvergadering
 • Werken in archief en op het Heemerf...
 • Redactievergaderingen
 • Jaarlijks dankfeest
Raadpleeg onze agenda voor de komende activiteiten

Raadpleeg onze pagina met voorbije activiteiten

Je kan nog altijd lid worden

 

 

 

 Top