Navigatie
Parochie Sint-Leonardus Aartselaar
Laatste aannpassing 06/02/2018
BOEK “ 700 JAAR PAROCHIE “
Geschiedenis van de kerk - Wolffaertshof - Laar

Aan de hand van geschriften van wijlen Wilfried Vermant heeft Roger Verslype, erevoorzitter van de heemkundige kring, bovengenoemd boek samengesteld met volgende inhoud :
Het eerste deel behandelt de geschiedenis van het kerkgebouw. We volgen de inspanningen van de parochianen om hun kerk te vernieuwen, te vergroten en te verfraaien.Tal van foto’s van het rijke interieur smukken het geheel op.
Het tweede deel behandelt de geschiedenis van het Wolffaertshof, gedurende meer dan 250 jaar de woonst van de pastoor. Ook hier zijn tal van foto’s voorzien.
Het derde deel tenslotte gaat over het Laar. Dit plein is eigendom van de kerk sinds 1519; zeer tot ongenoegen van sommige wereldlijke gezagsdragers. Wij volgen de strijd die de kerk tegen de gezagsdragers moest voeren om haar eigendomsrecht te vrijwaren.