Navigatie
Parochie Sint-Leonardus Aartselaar
Laatste aannpassing 16/12/2017
Parochiegids
Kerstattentie
Voor ouderen en langdurig zieken.
Contactgegevens doorklikken naar Pastoor (Administrator)