Zondagsvieringen

Home
Welkom
Visie
Historiek
Werkgroepen
Verenigingen
Vorming
Preek
Nieuws
Zondagsvieringen
El Zaite
Parochiekalender
Misdienaars
Idee
Links
De Werkgroep liturgie van onze dominicaanse parochie wil aan ge´nteresseerde parochies en gemeenschappen liturgische teksten ter beschikking stellen voor de zondagse eucharistievieringen.

Deze vieringen kan u terug vinden op het onder het hoofdstuk zondagsvieringen van de algemene site van de Dominicaanse Familie

Voor sommige onderdelen worden meerdere suggesties aangeboden, zodat die teksten kunnen gekozen worden die het best aansluiten bij het thema van de homilie.
In de toekomst hopen wij nog meer keuzemogelijkheden te kunnen aanbieden.
Van de toegestuurde teksten zijn ons de auteurs niet altijd bekend.
Waar dit wel het geval is, worden ze uitdrukkelijk vernoemd.

Indien u dit wenst, kunt u wekelijks de liturgische teksten voor de daarop volgende zondag ontvangen via elektronische post.
Daartoe dient u uw e-mailadres op te geven zodat het kan opnemen worden in de  elektronische verzendlijst. Ga hiervoor naar Abonneren op site van de Dominicaanse Familie.

U kan vrij gebruik maken van alle teksten. Wij stellen het wel op prijs als u de bron vermeldt: met bvb een verwijzing naar deze webstek: www.dominicanenschildebergen.be.

Om de maand worden de eerder aangeboden teksten overgebracht naar het Archief. Er komt ook een register. Dit register zal geleidelijk worden opgebouwd en uitgebreid met nog andere liturgische teksten. Dit register zal gebruiksvriendelijk te consulteren zijn.


Opmerkingen, reacties en suggesties: info@dominicanenschildebergen.be
Laatste aanpassingen gedaan op Tuesday, 19 February 2008