Getallen tot 1000

Welk getal wordt er bedoeld?

Zoek de twee getallen die bij elkaar horen. Je kan kan kiezen.

quarante
trente et un(e)
cent
trois cent
nonante-deux
septante-neuf
nonante-sept
sept cents
quatre-vingt-huit
vingt-huit