Bewerkings

tabellen

Invuloef. bewerkingen

Uitspraken over gehele getallen

Nieuwe begrippen (eig en benamingen)

Inhoud getallenleer