Rationale getallen.

Vul de twee gehele getallen in waartussen de volgende rationale getallen liggen.
Je typt de twee gehele getallen van klein naar groot met ertussen een sterretje " * ". Dit alles zonder spaties.

31/49
125/31
-16/3
89/-26
165/4
-274/-36
59/2
-39/12
13/-469
-349/-22