Eigenschappen bij getallenverzamelingen.

Vul de kruiswoordpuzzel in.
Je kiest een nummer uit het kruiswoordraadsel en klikt daarop, er verschijnt dan een vraag. Typ het antwoord in.
Klik, nadat je het kruiswoordraadsel hebt ingevuld, op "Controleren" om uw antwoord te controleren. Wanneer u vast komt te zitten, klik dan op "Hint" om een extra letter te krijgen.
  1                    
 2          3             
        4        5        
6                      
       7               
  8                    
                    
    9                  
                    
10             11           
                    
   12                   
                13      
 14             15          
                   16   
 17                     
18                      
19                      
                    
 20            21