EXTRA OEFENINGEN OP REKENREGELS VOOR MACHTEN.

a.     a . ( -a ) =  

a.      a . a =

b.     ( -2 ) : ( -2 ) =   b.      a. a =
c.     [ ( -3 ) ] =   c.      a . a =
d.     - y . y . ( -y ) =   d.      ( -a ) . ( -a ) =
e.     x6 : ( -x )4 =   e.      b . b . b =
f.       f.       y . y =
g.     (- p ) . ( -p ) =   g.      a : a =
h.     ( - b ) : ( -b ) =   h.      a : a =
i.     - ( - b) =    i.       b : b =
j.     - b. b =    j.      ( -x ) : ( -x ) =
k.     - a . ( -a ) =   k.      ( -b) : ( -b ) =
l.     - p ( - p) =   l.       y : y =
m.     ( - b ) ( -b )( -b ) =    m.    x : x =
n.     ( - a ): ( -a ) =    n.     ( a) =
o.     ( - x ) : [(-x)] =    o.     ( a ) =
p.     ( -b ): ( -b ) =    p.     ( b ) =
q.     ( -a ) =   q.      ( x) =
r.     - x : ( - x ) =    r.      ( a) =
s.     x : ( - x ) =    s.      y : y =
t.     p : p =    t.      y . y =
u.     ( -a ) =   u.      a . a=
v.     ( -a) =   v.       ( a ) =
w.     [ ( -a)] =    w.     b . b =