De Biechtvader

Pater Pio was een martelaar van de biecht. Soms nam hij zelfs tot 18 uren per dag de biecht af. Hij schreef ooit aan een vriend: "Ik maak het goed maar ik heb het dag en nacht druk met het aanhoren van honderden biechten per dag, ik heb geen minuut vrij maar prijs de Heer, die mij krachtig bijstaat bij mijn werk." Hij behandelde iedere boetvaardige verschillend. Sommige ontving hij met open armen. Aan eerlijke en open zielen kon hij de biecht afsluiten met "Ga, Jezus houdt van U". Anderen weigerde hij eerst, hij was er zeker van dat ze zouden terugkeren als zij voldoende voorbereid waren om de absolutie te ontvangen. Op de vraag waarom hij zo handelde, antwoorde hij: "Gij kent de pijn niet die ik heb om iemand zo de deur te wijzen. Maar de Heer verplicht mij hiertoe. Ik roep niemand en weiger ook niemand. Er is Iemand anders die roept en weigert, ik ben alleen een nutteloos gereedschap van Hem."

Pater Pio luisterde naar de biecht van de mannen in de sacristie van het oude kerkje.
Op de foto zien we hem uitzonderlijk biecht horen in de St.-Franciscuszaal

Pater Pio hoorde de biecht van de vrouwen in het oude kerkje van het Heiligdom.

Om hun geheimen aan Pater Pio toe te vertrouwen, bedienden de gelovigen zich vooral van twee middelen: de biecht en de briefwisseling. De vereerde Pater drukte de brieven, die men hem overhandigde, op het hart: het waren brieven van zijn geestelijke kinderen

Home  |  Biografie  |  De Celebrant  |  De Biechtvader  |  De Gestigmatiseerde  |
De Bidder
  |  De Man Van Smarten  |  De Apostel  |
  |  Broeder Arni Stichting
  |