De Celebrant

De gelovigen, die de H. Mis van Pater Pio bijwoonden, zullen nooit de uitdrukking van onuitsprekelijk lijden en van diepe verrukking vergeten. Allen konden zijn intense deelneming aan het offer van Christus zien.

Voor Pater Pio was de dagelijkse H. Mis de beste troost en de vurigst verlangde krachtbron. De ontbering van zijn H. Mis was voor hem het zwaarste lijden.

De opmerkelijke fenomenen van mystieke aard zoals de gave van  tranen, de ontboezeming van  harten, openbaarden zich in Pater Pio tijdens het opdragen van het H. Misoffer

Pater Pio werd door een onverzadigbare honger en dorst verteerd naar de H. Eucharistie. Hij gaf eenieder de raad dagelijks te communiceren en beweende de nalatigheid en onverschilligheid waarmee dit liefdessacrament behandeld wordt.

De zegen op het einde van de H. Mis.

Home  |  Biografie  |  De Celebrant  |  De Biechtvader  |  De Gestigmatiseerde  |
De Bidder
  |  De Man Van Smarten  |  De Apostel  |
  |  Broeder Arni Stichting
  |