Diep Peurpel?

     DEEP PURPLE

       FUNclub

        
E-mail? klik
hier

 

Hallo collega PURPLE fan,

The 50 last copies of the Story!!!

Hier volgt enige  informatie omtrent de Belgische FUNclub.

Van 1973 tot 1999 bestond er een Deep Purple fanclub. In 2000 werd deze vervangen door de FUNclub, maar het opzet bleef hetzelfde: een verzamelpunt voor fans van DEEP PURPLE, RITCHIE BLACKMORE (Rainbow), DAVID COVERDALE, GLENN HUGHES, en andere ex-Deep Purple groepen. Zij waren de onderwerpen van de informatie die je in ons tweemaandelijks FUNclubblad "DIEP PEURPEL jr." (iets dunner dan zijn voorganger "Diep Peurpel") kon lezen.

HET FUNCLUBBLAD:

Elk jaar verscheen Het Paarste Nieuws 6 x. tot in februari 2006 toen het laatste magazine op papier werd uitgebracht. Er zijn enkele oude "Diep Peurpel" jaargangen in aanbieding (zie verder) ...

THE FUN CLUB MAGAZINE

Each year 6 DIEP PEURPEL jr. magazines were published until February 2006 when the last mag on paper was released.

Elk nr. van "Het Paarste Nieuws" bevat tournieuws en live reviews, setlists, vermelding en bespreking van de recent uitgebrachte cd's, video's, DVD's of van oude vinylvondsten. Af en toe brengen we eigen interviews of uit het Frans of Engels vertaalde interviews uit buitenlandse tijdschriftena. Het blad wordt volledig met de computer gemaakt  (van het typewerk tot en met het printen) en is geïllustreerd met kleurenfoto's, memorabilia, cd-hoesjes, krantenknipsels ... Verder vind je er de gratis zoekertjesrubriek "Wanted" en kan elk lid zijn eigen reviews of nieuwtjes  insturen. Noch de Deep Purple fanclub, noch de FUNclub hebben nooit financiële hulp ontvangen van platenmaatschappijen of andere mogelijke sponsors (er staat géén reclame in het blad): wij moeten het dus alleen rooien met het lidgeld. Dat geeft ons volledige vrijheid om te schrijven wat wij - of jullie -  denken van platen, optredens ... Kritiek is dus geen taboe. Lezers dragen regelmatig bij tot het fanclubblad en door contacten met fanclubs van zowat over de hele wereld kunnen we onze lezers goed op de hoogte houden van het paarse reilen en zeilen.

DIEP PEURPEL jr. contains  interviews with the band members, tourdates, concert reviews, cd-reviews, your own Wanted etc ...

TENSLOTTE is er een speciaal nummer, een boek eigenlijk, dat "De story van Diep Peurpel en Deep Purple" heet. Het telt 100 blzn met o.m. de story van Deep Purple & Co gezien door de bril van de fanclub(voorzitter), verlucht met meer dan EXCLUSIEVE 90 foto's, de setlists van de bezochte concerten en heel wat anecdotes. Het nr.  kost 16,25 EURO (+ portkosten). We zijn aan onze laatste 50 exemplaren toe.

Het boek bevat behalve de gewone live and back stage foto's, kiekjes van MK III die een gouden lp krijgen, Ian Gillans Rolls Royce, Ian in zijn studio, op de kermis, in de pub, live gitaar spelend, met een voormalige vriending , Roger Glover en zijn moeder , Ritchie basspelend, een zelf portret van en door Roger Glover, Gillan in pyjama, Ian Paice en echtgenote, Roger Glover die door diezelfde echtgenote wordt gekust ... 

Onlangs is hierop een vervolg verschenen van 18 blzn. Met 4 extra grote foto’s kost dit 5 EURO (+ port), zonder de foto’s € 2,50 (+ port).

Elders op deze site zul je zien dat er intussen ook een cd-rom versie van verschenen is (begin 2004). Deze is te koop tegen € 25 port + 2 echte foto's inbegrepen.

In 1997 we released "De story van Diep Peurpel en Deep Purple", a 100 pages book with over 90 black & white exclusive pictures and illustrations. Price is 16,25 EURO (USA: $ 18) + postage. In Dutch only but the EXCLUSIVE photos are very interesting and speak for themselves. 

The book contains - amongst regular live and back stage photos - shots of  MK III receiving a gold record, Ian Gillan's Rolls Royce, Ian in his studio, at the fancy fair, in the pub, playing guitar live on stage, with a former girl-friend, Roger Glover and his mother, Ritchie playing bass, a self portrait by Roger Glover, Gillan in pyjamas, Ian Paice and his wife, Roger Glover being kissed by Paicey's wife ...

We're down to our 50 last copies, so don't wait until it's too late !!!.

Part two was released a year or so ago and is available with 4 fabulous extra large pics (EU; 6,25 EURO - USA; $ 9) or without the pics (EU; 3,75 EURO -USA; $ 5).

With Purple regards,

met Paarse groeten,

Marc

 

In de war? Fax of telefoneer ons dan voor meer duidelijkheid!

Confused? You can always call or fax us!

 

 


TERUG
naar INHOUDSOPGAVE

naar PLAATSELIJK TOURNIEUWS & WANTED

naar CONCERTBESPREKINGEN

naar CD-BESPREKINGEN

naar Archief

naar VARIA

naar LINKS