welkom regio ANV agenda archief opinie contact

Welke opinies leven in de afdeling Oost- en Zeeuws-Vlaanderen van het  ANV?


            Algemeen-Nederlands Verbond

            Neerlandia/Nederlands van Nu

            Visser-Neerlandiaprijzen

uitnodiging al dan niet 


Wij volgen de oplaaiende discussie over onze identiteit. Zie verder...

Wij praten over een eventuele onafhankelijkheid van Vlaanderen...

Wij denken in onze afdeling na over het belang van standaardtaal, en het gevaar van de verengelsing...

Er is belangstelling voor de kwaliteit van de media

Er is bloeiende en groeiende belangstelling voor samenwerking met Nederland

Er is een nadenken in Zeeuws-Vlaanderen en zelfs Zeeland over een eventueel samengaan met Vlaanderen...

Samenwerking met Nederland

In CVN,  de
Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland,  gebeurt heel wat

Lees over
Een culturele unie tussen Vlaanderen en Nederland?

toespraak van Nederlands minister BuZa Timmermans over verschillen en samenwerking

Over onafhankelijkheid
Toespraak van Matthias Storme op 22/08/2010

Geert Buelens bekroond voor Mediakritiek http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=N62N9C9ODe Standaard publiceert er geregeld over : www.standaard.be/identiteitsdebat
Volg op deze link het debat tussen Bart De Wever en Geert Van Istendael over de Vlaamse identiteit.
http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/mediatheek/1.635820

Wij denken in onze afdeling na over het belang van standaardtaal

Ruud Hendrickx, taal-adviseur van de VRT, en samensteller van de "Van Dale" , in een interview in De Standaard van 23/05/2009

Verslag van Lieven Merlevede over de lezing van dhr. Axel Buyse op 20/11/2008 te Gent.

Een bijzonder interessant en diepgravend artikel in DE OPINIEBIJLAGE VAN NRC-H 20 juni 2015:  Be proud, spreek nederlands--- In het hoger onderwijs wordt het Nederlands vervangen door uitgekleed Engels.  Ongelooflijk dom.
 
Prof. Ad Verbruggen is filosoof aan de VU A’dam en voorzitter ‘Beter Onderwijs Nederland!.....enz.


Het taalcharter van de VRT

Ruud Hendrickx, taal-adviseur van de VRT, en samensteller van de "Van Dale"
, in een interview in De Standaard van 23/05/2009

  Ruud Hendrickx  'Stop met klagen! Het gaat prima met onze taal'

Ruud Hendrickx, hoofdredacteur bij Van Dale , in gesprek met Ilse Degryse ? BRUSSEL - 'Mensen die klagen over taalverloedering, zijn geen echte taalliefhebbers', zegt Ruud Hendrickx ferm. Toch weten de kankeraars hem altijd wel te vinden. Behalve taaladviseur van de VRT is Hendrickx nu ook hoofdredacteur van de Dikke Van Dale.


Ruud Hendrickx laat de woorden verzorgd zijn mond uitglijden. Om zijn lippen hangt een schelmse grijns. 'Ik kan nergens komen of het gaat over taal. Meer zelfs: ik kan mijn kop niet laten zien of er wordt geklaagd over taal. Op den duur is dat vervelend, jazeker wel. Want er is toch meer in het leven dan taal alleen.' Hendrickx leunt diep achterover. Hij zet zijn blik op 'geslagen hond' en hij zucht. Al heeft hij al dat taalgekeuvel wel zelf gezocht natuurlijk.

Al meer dan tien jaar is Ruud Hendrickx taaladviseur bij de VRT. Al meer dan tien jaar spreekt hij journalisten en presentatoren erop aan als ze het Nederlands in de ether geweld aan doen. 'En neen, dat voelt niet aan alsof ik als een schoolmeester met mijn opgeheven vingertje sta te zwaaien. Ik doe aan kwaliteitsbewaking. De VRT heeft aan de overheid beloofd om zijn taal te verzorgen in zijn programma's en ons product moet op peil blijven. (trots) De VRT is trouwens de enige omroep in Europa die een taalbewaker in dienst heeft.'

Het gevolg van Hendrickx' nobele streven is wel dat 'taalliefhebbers' vlot de weg vinden naar zijn e-mailadres. De mailbox van de taalman puilt uit van de berichten van verongelijkte kijkers en luisteraars. Over Engelse leenwoorden in het journaal. Over de 'slordige' uitspraak van de radio- en televisiepresentatoren. Over dialectwoorden en foute zinsconstructies in talkshows. Over de 'botjes' van Peter Van de Veire en de 'straffe madammen' van Yasmine in Zo is er maar één.Kortom: over taalverloedering bij de openbare omroep.

'De mensen die zich daarmee bezighouden, zijn geen echte taalliefhebbers', zegt Hendrickx droog. 'Een echte taalliefhebber bekijkt zijn taal met liefde. Die zegt: ?goh, wat zit dat toch allemaal mooi in elkaar,. Die accepteert dat er verschillende soorten Nederlands zijn en dat die allemaal recht van bestaan hebben. Echte taalliefhebbers focussen niet op wat er misgaat, want er gaat ook zoveel goed met taal. Liefhebbers van schilderijen lopen toch ook niet de hele tijd te sakkeren in het museum. Neen, die gaan rustig voor een schilderij staan en laten het op zich in werken. Ze genieten ervan.'

U lijkt zich op te winden. Ergert u zich aan die klachten?

'Vaak wel, want die klagers hebben het zelden bij het rechte eind. Ze gaan uit van hun eigen idee van hoe een taal moet klinken. Als ze merken dat andere taalgebruikers anders met de taal omgaan, plaatsen ze hun stempel: taalverloedering! Niemand noemt het een verbetering, het is altijd taalverloedering. Maar taal is dynamisch, ze is in beweging en verandert. Wat zouden mensen die honderden jaren geleden Nederlands spraken, vinden van ons Nederlands? Dat is pure verloedering vanuit hun standpunt. Daarom mijn oproep aan al die zogenaamde taalliefhebbers: hou op met al dat geklaag! Het gaat prima met onze taal! We spreken nog altijd Nederlands en dat zal de komende vier-, vijfhonderd jaar niet veranderen. En bovendien: bij de VRT heb ik het voor het zeggen als het over taal gaat.'

Dat klopt, en de nieuwslezers en presentatoren van de openbare omroep moeten de standaardtaal gebruiken. Dat staat zo in het taalcharter van de VRT dat u hebt opgesteld. Waarom bent u zo streng in eigen huis?

'De standaardtaal is het enige register van het Nederlands dat geschikt is om voor een zo groot mogelijk publiek te gebruiken zonder dat je de aandacht naar de taal trekt in plaats van naar de inhoud. Standaardtaal is het neutraalste. Gebruik je iets anders, dan zal eerder je taalgebruik opvallen dan wat je aan het zeggen bent. En dat moet je vermijden. Uit het onderzoek dat wij hier doen, blijkt elke keer dat nieuwslezers en presentatoren pas vertrouwen uitstralen als ze standaardtaal spreken. Als ze dat niet doen, geloven kijkers en luisteraars hen niet.'

Zijn de normen toch niet een beetje aan het verschuiven? Iemand als Peter Van de Veire gebruikt toch woorden uit de tussentaal in zijn programma's?

'Je moet een belangrijk onderscheid maken: gebruikt iemand niet-standaardtalige elementen omdat hij niet beter weet of gebruikt hij die bewust. Als je het eerste doet, is er een probleem. In het tweede zie ik geen graten. Ik weet dat Peter Van de Veire heel intensief met zijn taal bezig is. Als hij vindt dat hij het woord 'botjes' moet gebruiken in plaats van 'laarsjes', heeft hij daar een reden voor. Dan begrijp ik dat. Als hij 'bottekes' zegt omdat hij niet beter weet, is dat iets heel anders. Of neem Yasmine. Als ze Zo is er maar één presenteert, doet ze dat meestal in zeer verzorgde standaardtaal. Maar ze laat soms met een hele vette knipoog, recht in de camera, haar taalniveau zakken. Ze doet dat zeer bewust, ze speelt met de taal. Dat is helemaal wat anders dan dat je alles in tussentaal zou presenteren.'

U hebt deze maand een bijdrage geschreven voor Ons Erfdeel. Daarin lees ik: 'Laat jongeren gerust tussentaal spreken.' Pardon?

'Van mij mogen jongeren zoveel tussentaal gebruiken als ze willen. Als ze maar - en dat is belangrijk - op school ook standaardtaal leren. Het heeft geen zin om tegen tussentaal tekeer te gaan. Tussentaal roei je niet uit, ertegen vechten is pure negatieve energie. Jongeren zijn daar ook veel coulanter in dan ouderen. De generaties komen wat dat betreft meer en meer tegenover elkaar te staan. De oudere Vlamingen, die soms nog hebben moeten vechten om hun taal te mogen spreken, vinden het heel erg dat de standaardtaal verdedigd moet worden. Terwijl jongeren zeggen: ?Ach, laat maar waaien,. Voor hen is het Nederlands een vanzelfsprehttp://vlaamseconservatieven.blogspot.com/2010/08/ons-europa-vereist-een-vrij-vlaanderen.htmlkendheid en dus gaan ze er slordiger mee om. Maar laat jongeren maar tussentaal spreken onder elkaar, laat ze sms'en en chatten in wat voor Nederlands dan ook, als ze ook nog maar standaardtaal kennen. Ik denk trouwens wel dat er ook bij de jongeren weer een tegenbeweging zal komen. Dat zij - of hun kinderen - op een bepaald moment toch weer nood zullen krijgen aan meer standaardtaal.'

Gaat de beheersing van de standaardtaal bij jongeren erop achteruit?

'Het hangt ervan af hoe je dat bekijkt. Het slaagpercentage van onze stemtest bij de VRT zakt nog altijd. Daaraan merken we dat de uitspraak van jongeren erop achteruitgaat. Blijkbaar vinden ze dat zelf niet zo belangrijk en leren ze het ook niet meer op school. Anderzijds schrijven jongeren nu veel beter. Hoe ze dingen verwoorden... dat is stukken beter dan vroeger. Jongeren voelen zich duidelijk meer vertrouwd met standaardtaal. Ze zijn creatiever en minder krampachtig met taal en de meesten schrijven hele prettige stukken. Maar de spreektaal, ja, die wordt heel informeel.'

Als jongeren massaal de uitspraak niet meer zo belangrijk vinden, moet er bij de VRT misschien meer ruimte komen voor verschillende accenten. Taalverandering hou je niet tegen, zegt u zelf.

'Dat zou kunnen. Niemand kan voorspellen hoe het Nederlands over vijftig jaar zal klinken.'

Bent u dan niet bang dat u iedereen zult moeten ondertitelen? Nederlanders krijgen nu al haast standaard ondertiteling op hun buik.

'Misschien net niet, omdat we het dan meer gewend zijn al die accenten te horen. In de ons omringende landen wordt toch ook niet ondertiteld?'

Waarom doet de VRT het dan?

'Dat vraag ik me soms ook af.'

Van u mogen jongeren tussentaal spreken, als ze ook maar de standaardtaal kennen. Uw collega taalexpert Joop van der Horst schreef in 'De Groene Amsterdammer' dat de standaardtaal te moeilijk is en dat we niet van iedereen een goede taalbeheersing kunnen verwachten. Net zoals niet iedereen 'minister, chirurg, laborante of damkampioen' kan worden.

'Dat is zo. Je kunt je ook afvragen of het wel nodig is dat iedereen standaardtaal kent. Zogenaamde taalliefhebbers maken die fout ook altijd. Ze verwachten dat iedereen dat kleine stukje superverzorgd Nederlands beheerst. Maar dat is niet voor iedereen bereikbaar en dat is ook niet nodig, vind ik. Als nooit van jou wordt verwacht dat je een traktaat schrijft, waarom zou je dan die hele woordenschat beheersen om traktaten te schrijven? Veel mensen hebben nooit de kans gekregen om standaardtaal te leren. Ik vind het denigrerend om mensen daarom te veroordelen.'

Verwacht u van de dokter of advocaat dat hij standaardtaal tegen u spreekt?

'Dat is iets anders, dat is een zaak van elementaire beleefdheid. Als ik standaardtaal spreek tegen iemand in de openbare ruimte, verwacht ik een antwoord in correct Nederlands. Misschien is dat een dada van mij en een puur emotionele reactie, maar ik ben de klant. Ik vind niet dat ze altijd standaardtaal moeten spreken, maar wel als ze het tegen mij hebben. Laatst was ik in een winkel in Brugge en de dame aan de overkant weigerde Nederlands tegen mij te praten. Ze bleef doorgaan in het Brugs. Dat kan niet, ik verstond haar gewoon niet.'

Misschien heeft die vrouw geen talent om standaardtaal te leren?

'Ze sprak wel Engels en dus moet ze ook standaardtaal kennen. Als je Engels kunt spreken tegen mij, kun je ook Nederlands spreken. Dat hoeft niet perfect te zijn, maar de beleefdheid vereist dat.'

Sinds deze maand bent u behalve taalbewaker van de VRT ook de Vlaamse hoofdredacteur van Van Dale. Wat gaat u doen bij Van Dale?

(Hendrickx glundert) 'De Van Dale maken! Zo simpel is het.'http://vlaamseconservatieven.blogspot.com/2010/08/ons-europa-vereist-een-vrij-vlaanderen.html

En wat houdt dat in? nadenken in Zeeuws-Vlaanderen en zelfs Zeeland over een eventueel samengaan met Vlaanderen...


'Een hoofdredacteur bepaalt wat er in het woordenboek komt: de woorden die worden opgenomen, de woorden die eruit moeten, wat er over die woorden gezegd wordt. Ik heb al een lijstje klaar van Vlaamse woorden die ontbreken. Op den duur ontwikkel je daar een zesde zintuig voor. Ik herken ze meteen. Dan denk ik bij mezelf: ?Hmm, ik moet toch eens checken of dat wel in Van Dale staat., En dan zoek ik dat op en meestal staat het er niet in.'

Hendrickx zet zijn computer aan. Hij klikt naar een document waarin een reeks vergeten Vlaamse woorden staat. 'De idiootste woorden ontbreken. Pletwals bijvoorbeeld. In Nederland zeggen ze daar stoomwals tegen, al komt er vandaag niet veel stoom meer aan te pas. Onze strijdplaats bij de verkiezingen staat er niet in. Ook de foertstem ontbreekt. Net zoals de babyborrel, de btw-carrousel, de enkelband van de veroordeelde, de sperperiode, het relanceplan, de schrootpremie... Je ziet, voorbeelden genoeg!'

U gaat dus de Vlaamse belangen verdedigen bij Van Dale. Mooi zo.

'Verdedigen is een verkeerd woord. Onze belangen moeten niet verdedigd worden, want Van Dale is een verklarend woordenboek. Het noteert enkel welke woorden mensen gebruiken en gaat daarbij uit van een gelijkwaardige behandeling van alle soorten Nederlands. Alleen is er door feitelijke omstandigheden een achterstand in het Vlaamse materiaal. De redactie zit in Utrecht en heeft daardoor veel minder toegang tot Vlaamse bronnen. De Standaard kunnen ze boven de Moerdijk bijvoorbeeld wel lezen, maar ons reclameblaadje of lokale gemeenteblad niet. En dus staan woorden waar niets mis mee is er nog niet in, gewoon omdat ze nog niet 'ontdekt' zijn door de redactie van Van Dale. Van Dale beseft dat er een inhaalbeweging nodig is en daarom ben ik er nu.'http://vlaamseconservatieven.blogspot.com/2010/08/ons-europa-vereist-een-vrij-vlaanderen.html

Bent u een machtig man, nu u (taal)baas bent van de VRT en van de Dikke Van Dale? U beslist als het ware hoe wij moeten spreken, of niet?

'Neen, want ik ben een beschrijver van de taal. In welke zin zou Ruud Hendrickx, taal-adviseur van de VRT, en samensteller van de "Van Dale" , in een interview in De Standaard van 23/05/2009ik machtig zijn? Denk je dat heel veel mensen ineens hun taalgebruik omgooien omdat er in Van Dale iets staat of omdat de nieuwslezer van het journaal het anders zegt? Neen, ik maak geen wetten. Wat ik zeg, verschijnt niet in het Staatsblad. Je krijgt geen boete als je iets doet wat mij niet aanstaat op taalgebied.'

'Van Dale spreekt geen waardeoordeel uit. Hij zal nooit zeggen: ?Dit of dat woord mag je niet gebruiken,. De tijd dat woordenboeken dat konden, is voorbij. Wat Van Dale doet, is zoveel mogelijk informatie aanreiken, zodat een taalgebruiker zelf kan beslissen. De Van Dale vermeldt bijvoorbeeld dat bepaalde woorden enkel in Vlaanderen gebruikt worden. Dan beslist de spreker zelf wat hij met die informatie doet.'

'De VRT is een normverspreider. Wij laten horen dat standaardtaal niet per se stadhuistaal hoeft te zijn, dat je ook een prettige, informele babbel in de standaardtaal kunt voeren. Dat is heel wat anders dan dat ik zou zeggen: ?Dit mag je zo niet noemen, Vlaming,. Wat ik wel zeg als taalbewaker, is: 'Wij bij de VRT noemen dat niet zo, VRT'er'. Maar wie ben ik om de taal vast te leggen voor zes miljoen Vlamingen? Dat zou pas hautain zijn.'

Tot zover dit interview.

(naar top van deze mening)
(naar top standaardtaal)

dhr Axel Buyse op 20/11/2008 te Gent
... de mondialistische provincialisering van Vlaanderen (een mentaliteit die op basis van een vage progressieve globalistische ideologie een weerzin lijkt te hebben voor standaardtaal, en dialecten en tussentaal cultiveert. Een spijtige paradox: men noemt zich wereldburger, maar hanteert de taal van onder zijn eigen kerktoren.).


(naar top standaardtaal)

het taalcharter van de VRT

(naar top standaardtaal)

nadenken in Zeeuws-Vlaanderen en zelfs Zeeland over een eventueel samengaan met Vlaanderen...

Van ons bestuurslid R. Stevense (februari 2014): Het mooiste is nog, dat vorig jaar Noord-Brabant en Nl-Limburg zouden gaan samenwerken met Vlaanderen als Vanguard-regio.  Zeeland heeft nu besloten ook toe te treden en heeft dus duidelijk voor Vlaanderen gekozen i.p.v. Holland. Het provinciebestuur van Zuid-Holland doet al jaren pogingen om Zeeland te annexeren.  

Zeeland werd eerst bedreigd door de Noormannen, daarna door de Hollanders, vervolgens door de Spanjaarden, de Fransen en de Duitsers en nu weer door de Hollanders. Dat gezeur moet nu maar eens afgelopen zijn. Zeeland moet gewoon Zeeland blijven. Een samengaan met Noord-Brabant en Limburg als nieuw gewest/landsdeel, waarbij de provincie blijft bestaan of Zeeland als 11e Belgische provincie ligt meer voor de hand. Het belang van Zeeland ligt " beneden de Moerdijk". Dus het zuiden van Nederland en het noorden van België. Zeeland is veel Vlaamser/zuidelijk georiënteerd dan dan velen ten noorden van onze mooie provincie denken. Het graafschap/gewest/de provincie Zeeland is nooit een deel van Holland geweest en dat dient, in verband met het huidige veel te overheersende inwonertal van Zuid-Holland, ook zo te blijven.

 

http://www.pzc.nl/regio/zeeuws-nieuws/plasterk-wil-zeeland-bij-zuid-holland-1.4206916
http://www.limburg.nl/Actueel/Nieuws_en_persberichten/2014/Januari_2014/Limburg_Noord_Brabant_en_Zeeland_pleiten_voor_smart_specialisation_binnen_Europees_industriebeleid
http://www.pzc.nl/regio/zeeuws-nieuws/zuidelijke-provincies-gaan-samen-met-vlaanderen-economie-versterken-1.4197215
http://www.omroepzeeland.nl/nieuws/2014-02-05/624924/identiteit-zeeland-niet-sterk-genoeg-voor-eigen-provincie#.UvJkrL3thTs

(pagina laatst bijgewerkt op 22/6/2015)

wordpress visitor