.
welkom regio ANV agenda archief opinie
contact

WELKOM               NIEUWS           NOG WILLEM I  

anv logo

Welkom op de webstek
van de

regio Oost- en Zeeuws-Vlaanderen van het ANV

beter bekend als Algemeen-Nederlands Verbond , de toonaangevende vereniging voor wat betreft de Nederlandse taal en cultuur, en de samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen. Het ANV wil via allerlei activiteiten, uitgaven, prijzen, afdelingen, leerstoelen, enz... timmeren aan de weg van de internationale uitstraling en bloei van ons gemeenschappelijk erfgoed. U ziet hier geregeld uitnodigingen voor activiteiten. 

Onze regio is één van de twee grensoverschrijdende regio's wegens de historische en economische banden die geen rekening houden met de staatsgrens.ANV Oost- en Zeeuws-Vlaanderen werkt samen met andere verenigingen aan de  herdenking van Willem I, die startte in 2013, en speciaal focust op 2015. Dan is het 200 jaar geleden dat Willem I koning werd van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Dit VKN omspant de periode 1815-1830. Meer hierover vindt u o.a. op onze speciale webstek over Willem I.
            Algemeen-Nederlands Verbond

            Neerlandia/Nederlands van Nu

            Visser-Neerlandiaprijzen

uitnodiging al dan niet

internationale vereniging voor de Nederlandse taal en cultuur

ANV

Grondlegger was de Oost-Vlaming Hippoliet Meert,
 die in 1895 het ANV te Brussel oprichtte, en in 1896 het blad Neerlandia uitbracht.
 In 1898 verhuisde de ANV-hoofdzetel van Gent naar Dordrecht. 
Op 1 mei kwamen er volwaardige statuten, en werd de vereniging naar Nederlands recht uitgebouwd. 

Het ANV is eerbiedwaardig oud, maar brandend actueel!

Wat meer informatie?


1.       Er zijn in Vlaanderen, Nederland, en Zuid-Afrika ANV-afdelingen, waaronder de ANV-afdeling Oost- en Zeeuws-Vlaanderen.  Jaarlijks wordt een viertal activiteiten georganiseerd, in de vorm van een uitreiking van een ANV-Visser-Neerlandiaprijs, een debat, een uitstap, een lezing, enz. enz. Leden krijgen dus niet alleen het mooi ogende en interessante tijdschrift Neerlandia/Nederlands van Nu, maar kunnen ook gratis en vrijblijvend deelnemen aan de activiteiten.

2.       Het ANV geeft een algemeen cultureel tijdschrift uit voor iedereen die belangstelling heeft voor de Nederlandse taal en cultuur. Het tijdschrift heette tot 2002 Neerlandia. In 2003 fuseerde Neerlandia met Nederlands van Nu, het tijdschrift van de Vereniging Algemeen Nederlands. Sinds 2003 heet het tijdschirft van het ANV daardoor Neerlandia/Nederlands van Nu. Sinds de fusie is de aandacht voor het Nederlands en ook voor de culturele samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland in het algemeen verbreed.

3.       Het ANV onderhoudt rechtstreeks contacten met Nederlandstaligen in de wereld, met name in Zuid-Afrika, het derde thuisland van de vereniging, de Nederlandse Antillen, Suriname, de landen met van oorsprong Nederlandstalige emigranten en dichter bij huis Duitsland.

4.       Het ANV kent de prestigieuze ANV Visser-Neerlandiaprijzen toe. Er zijn jaarlijks prijzen voor persoonlijke verdiensten, welzijnsprijzen, culturele prijzen en artistieke prijzen op terreinen als muziekcompositie en  dramaprijzen (toneel-, televisie- en hoorspel).

5.        Het ANV heeft gedurende vijf jaar, ingaande het academiejaar 2011-2012, een bijzondere leerstoel ingesteld aan de Universiteit Utrecht op het gebied van de vroegmoderne Nederlandse letterkunde.

6.       Het ANV beheert een omvangrijke webstek met onder meer een agenda met actuele informatie over algemeen-Nederlandse culturele zaken en evenementen.Interesse? Ga naar de webstek van het Algemeen-Nederlands Verbond

 

(pagina 30/9/2017)<