Vragen om Uitleg

 

 
2004 - 2009
       
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
         
 
         
 
         
 
         
 
         
 
         
 
         
   
 1999 - 2004
       
 
         
 
         
 
   
 
   
 
         
 
  • tot de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening, en tot de heer Paul Van Grembergen, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid, over de afbakening van de stedelijke gebieden
         
 
         
 
         
 
         
 
   
   
1995 - 1999