... n.a.v. de vraag over het uitblijven van opening nieuw postpunt

Patrick Lachaert beantwoordde een vraag van raadslid Van Hecke op de gemeenteraad van dinsdag 23 oktober 2007 inzake het postpunt op de Flora.

“De Post had beloofd om het Postpunt Merelbeke-Flora per 1 oktober 2007 in de vroegere Cash & Fresh, nu Delhaize-vestiging, in de Fraterstraat in te richten. Daar er juridische moeilijkheden rezen i.v.m. het statuut van deze nieuwe Delhaize-vestiging in Merelbeke-Flora (ofwel in franchising ofwel in dienstverband) en de onderhandelingen hierover enige tijd aansleepten, zal het postpunt in de Delhaize-Flora pas op 28 november e.k. geopend worden.

Alle overeenkomsten daarover zijn ondertekend, het personeel is in opleiding en de nodige accommodatiewerken worden ondertussen uitgevoerd. Alleen voor de internetaansluiting dient nog gezorgd.

Zowel de Gemeente Merelbeke als ikzelf kwamen hiervoor bij herhaling tussen. Einde goed, alles goed.

Ik stel evenzo met genoegen vast dat de heer Stefaan Van Hecke mijn nieuwsbrief, die aan alle Open VLD-leden van Merelbeke wordt verstuurd, met aandacht leest.”Patrick Lachaert
Fractieleider Open VLD MERELBEKE