Nieuw decreet Ruimtelijke Ordening & Grond- en pandenbeleid

 

Vice-minister President en Minister van Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen en Vlaams Volksvertegenwoordiger Patrick Lachaert, Voorzitter van de commissie Ruimtelijke Ordening, werkten de voorbije jaren aan een nieuw ontwerp decreet op de ruimtelijke ordening. Het decreet komt nu in zijn eindfase. Het advies van de Raad van State is ondertussen gegeven. Zo kan het decreet na het herfstverlof in de Commissie Ruimtelijke Ordening van het Vlaams Parlement worden behandeld. Dit huzarenstuk zorgt voor een transparanter, eenvoudiger, doeltreffender en humaner beleid op het vlak van de ruimtelijke ordening.