... van Vlaams Volksvertegenwoordiger Patrick Lachaert

Patrick Lachaert vraagt Vlaams Minister Crevits KB aan te passen over het verzekeringsattest voor jagers

Bij de controle van jagers moeten die niet alleen hun jachtverlof tonen, maar ook een verzekeringsattest, afgestempeld door de arrondissementscommissaris. Dit steunt op artikel 4, tweede lid van het koninklijk besluit (KB) van 15 juli 1963 tot instelling van de verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor het verkrijgen van een jachtverlof of van een jachtvergunning.

Het beschikken over een aansprakelijkheidsverzekering wordt ook gecontroleerd bij het moment van het afleveren van het jachtverlof of de jachtvergunning, waarbij men zelfs een verzekeringsattest in drievoud moet voorleggen.

Vlaams Volksvertegenwoordiger Patrick Lachaert (Open VLD) vroeg aan Vlaams Minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur Hilde Crevits Of het niet van enige logica zou getuigen om het KB van 15 juli 1963 aan te passen. Minister Crevits volgt de stelling van Patrick Lachaert en zal daarom het initiatief nemen om artikel 4 van voormeld KB aan te passen.


Patrick LACHAERT
Vlaams Volksvertegenwoordiger Open VLD

Lees vraag en antwoord