... van Vlaams Volksvertegenwoordiger Patrick Lachaert

Krijgt Merelbeke eindelijk fietshangbrug over Ringvaart?

MERELBEKE - De brug over de Ringvaart op de Fraterstraat is één van de belangrijkste oversteekplaatsen voor fietsers om van het noorden naar het zuiden van Merelbeke te rijden en omgekeerd.

Ten noorden van de brug bevindt zich het NMBS-station en de scholen, o.a. Sint- Franciscusinstituut, Tuinbouwschool, Onze Lieve Vrouwcollege en nog een paar lagere scholen en fietsverbinding naar de universiteitsgebouwen in Gent en Sterre-Zwijnaarde langsheen de R4. Het grootste aantal studentenkamers bevindt zich ten noorden van de Ringvaart.

Ten zuiden van de Ringvaart situeert zich de faculteit Diergeneeskunde (+ 1250 studenten) en Landbouw, de campus Caritas en Josephine Charlotte.

M.a.w. er is een zeer grote trafiek in beide richtingen (± 4000 fietsbewegingen per dag)..

De “Prof. Vandepittebrug” kan deze fietstrafiek niet aan. De aanpassing van de brug is onmogelijk om volgende redenen:

- Verbreding van de rijbaan is uitgesloten omdat onder de verhoogde voetpaden alle nutsleidingen zitten.
- Verbreding van de brug is eveneens uitgesloten wegens het type brug.

Er is bijgevolg geen andere mogelijkheid dan de aanleg van een nieuwe fietsbrug over de Ringvaart en over de noord en zuid R4. De overspanning bedraagt 120m.
De kostprijs daarom is belangrijk, nl. 1 700 000 EURO (excl. BTW).

Reeds jaren is Vlaams Volksvertegenwoordiger Patrick Lachaert (Open VLD) in het getouw om de bouw van deze fietshangbrug rond te krijgen, zowel technisch als financieel.

Deze inspanningen worden beloond: bij schrijven d.d. 2/10/2007 laat mevrouw Hilde Crevits, Vlaams Minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, aan de heer Lachaert weten dat in de programmatie 2008-2010 een bedrag van 850.000 EURO, zijnde de helft van de totale kostprijs, als co-financiering door het Vlaams Gewest wordt vastgelegd.

Patrick Lachaert had inmiddels ook een gesprek met de Universiteit Gent, de provincie Oost-Vlaanderen en de gemeente Merelbeke om de andere helft van de investeringskosten te dragen.

Deze 3 overheden staan niet weigerachtig t.o.v. de vraag en laten binnen korte tijd hun beslissing inzake de voorgestelde verdeelsleutel kennen.


Patrick LACHAERT
Vlaams Volksvertegenwoordiger