... van Vlaams Volksvertegenwoordiger Patrick Lachaert

Vlaams Volksvertegenwoordiger Patrick Lachaert (Open VLD) informeert bij Vlaams minister Peeters over omvorming van N42

Op 2 maart ll. berichtte ‘De Beiaard’ reeds over het bezoek van de Burgemeesters van Zuid-Oost-Vlaanderen aan minister Peeters op 23 februari jl. betrefende het dossier van de N42. Daarin werd vermeld dat Vlaams Minister Kris Peeters zich achter de verzuchtingen van de streek schaarde en er wil voor zorgen dat de problematiek effectief wordt aangepakt. Concreet stelde de Minister dat zowel het rondpunt ter hoogte van de Langestraat in Zottegem als de rechttrekking van de N42 op het grondgebied Herzele op het reserveprogramma van 2007 ingeschreven staan. De Minister kondigde ook aan dat hij inmiddels aan zijn administratie opdracht gaf om te starten met de opmaak van de onteigeningsplannen en de nodige procedures voor de verwerving van de percelen, nodig voor de ontdubbeling van de weg op grondgebed Oosterzele.

Vlaams Volksvertegenwoordiger Patrick Lachaert (Open VLD) stelde eind januari een vraag aan Minister Peeters over de verbredingswerken van deze Gewestweg. Vorige week ontving de Vlaamse Volksvertegenwoordiger antwoord op zijn schriftelijke vraag. De Minister stelt daarin dat de omvorming van de gewestweg N42 tot volwaardige primaire weg een belangrijke doelstelling blijft van de Vlaamse Regering. De omvorming dient de eerstvolgende jaren aangepakt om zowel redenen van veiligheid als uit economisch oogpunt.

De Minister antwoordt dat er momenteel een ruim overleg lopende is over de algemene opties van de herinrichting binnen de opmaak van een streefbeeldstudie. Inmiddels is er echter enkel een consensus bereikt voor het weggedeelte tussen de N9 in Wetteren en de Gijzenzelestraat in Oosterzele. Voor de overige weggedeelten wordt een consensus nagestreefd in de loop van 2007. Over de planning en de realisatie zal ook overleg worden gepleegd met de lokale besturen. Het gesprek op 23 februari jl met de burgemeesters kaderde ook in die optiek en was voornamelijk bedoeld om de stand van zaken te schetsen en de vooruitzichten te bepalen.

Vlaams Volksvertegenwoordiger Patrick Lachaert peilde bij de Minister ook naar de timing over de uitvoering van de verbredingswerken. In het investeringsprogramma van 2008 zullen de werken worden opgenomen die in de meerjarenbegroting aanvankelijk voorzien waren voor 2007. Wegens technische redenen werden volgende werken echter tot 2008 uitgesteld:

- de aanleg van een rotonde op het kruispunt van de N42 en de N454 (Langestraat) in Zottegem

- de modernisering van de N42 te Zottegem tussen de Langestraat en de grens met de gemeente Herzele

- de aanleg van de geplande rechttrekking te Herzele

‘De modernisering van het wegvak Wetteren – Zottegem wordt aansluitend aan de rechttrekking van Herzele gepland,’ zo stelt de minister. Wellicht dus ten vroegste in 2009.

 

Patrick Lachaert
Vlaams Volksvertegenwoordiger

Merelbeke, 12 maart 2007

 

Lees hier de vraag van Patrick Lachaert

Lees hier het antwoord van de Minister