... van Vlaams Volksvertegenwoordiger Patrick Lachaert

Nieuw postpunt in Merelbeke

Na de sluiting van het postkantoor in de Van Goethemstraat te Merelbeke op 20 maart 2006 knoopte de heer Patrick Lachaert, Vlaams Volksvertegenwoordiger, onderhandelingen met “De Post” aan.

“De Post” zal op 1 mei 2007 een postpunt openen in het warenhuis “Delhaize”, dat de buurtwinkel “Cash&Fresh” in de Fraterstraat overnam.

Zo zullen de inwoners van Merelbeke Flora opnieuw een postpunt in hun onmiddellijke omgeving hebben. In dit postpunt kunnen alle posttransacties, o.m. versturen van aangetekende zendingen, aankopen van postzegels, financiële verrichtingen tot 300 EUR, enz… worden uitgevoerd.

Patrick Lachaert
Vlaams Volksvertegenwoordiger

Merelbeke, 5 maart 2007