Werkgroep Noord-Limburg publiceert halve eeuw ringgegevens in uniek boek

Vogels ringen in Limburg

In ruim 50 jaar (1956-2008) werden door Werkgroep Noord-Limburg meer dan 700 000 vogels geringd. Indrukwekkende aantallen (110 876 Kleine Karekieten, 98 950 Zwartkoppen, 4 755 Bonte Vliegenvangers, 25 672 Sijzen) en bijzondere soorten (zoals Zwarte Ooievaar, nestjong Goudplevier,Veldrietzanger, Kleine Vliegenvanger en Raddes Boszanger) sieren de lijst. Maar ook de ruim 7 000 terugmeldingen uit 40 verschillende landen spreken tot de verbeelding.
In het rijk geïllustreerde 'Vogels ringen in Limburg' worden deze gegevens overzichtelijk gepresenteerd. Het boek geeft inzicht in de trekroutes en doortrekperioden van trekvogels. Het gaat daarbij vaak om nachttrekkers (die trektellers niet zien) waar weinig van gekend is. Er wordt informatie gegeven over de evolutie die soorten in de loop van een halve eeuw hebben doorgemaakt en er wordt ingegaan op de leeftijd die vogels kunnen bereiken en wat hun doodsoorzaken zijn. In aparte hoofdstukken wordt een historische schets gegeven van het ringwerk in Noord-Limburg en passeren verschillende vangtechnieken de revue.
Nog nooit werd voor België en het Nederlandse binnenland zo'n compleet beeld geschetst van de trek van vogels op basis van ringgegevens. Een primeur!


Vogels ringen in Limburg. Een analyse van geringde en teruggemelde vogels in Belgisch Noord-Limburg in de periode 1956-2008.
Auteurs: Carlo van Seggelen, Paul Van Sanden en Karel Van Endert
Hard cover, full colour, 244 pagina's.
Prijs € 32,00 (€ 39,50 incl. porto) en voor leden LIKONA € 27,00 (€ 34,50 incl. porto).

Te bestellen door overmaking van het juiste bedrag op rekeningnummer 429851 voor Nederland en rekeningnummer 000-1616562-57 voor België ten name van het Natuurhistorisch Genootschap Limburg onder vermelding van "50 jaar ringwerk", en uw adres.
Het boek is tegen contante betaling (resp. € 32 of € 27) ook af te halen bij Carlo van Seggelen, Zwarte Weg 2 te Balen (011/393758).
Vanaf 25 november 2009 is het boek beschikbaar en kan dan verstuurd worden!