WTC Onder Ons Leuven

Clubreglement

Kledij

Voor de zondagritten in clubverband geldt dat de nieuwste clubkledij wordt gedragen. Leden die meefietsen op zondag in andere kledij dan de nieuwste clubkledij, krijgen geen punten voor het clubkampioenschap. Voor alle andere ritten dan de zondagritten is de keuze van de kledij volledig vrij.

Respect voor jezelf

Het gebruik en verhandelen van doping is niet toegelaten.

Tijdens de clubritten geldt een algemene helmplicht.

De leden verbinden er zich toe te luisteren naar hun lichaam en zeker niet over hun limieten te gaan. In deze context kan de club op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen gerelateerd aan fysieke inspanningen of veroorzaakt door derden.

Respect voor de anderen

De clubleden verbinden zich ertoe om de verkeersregels te respecteren. Dit houdt ondermeer in:
1) Stoppen aan de rode lichten.
2) Respecteren van de voorrangsregels.
3) Niet langs links voorbij op de rondepunten.
4) Niet koersen in stedelijke gebieden.
5) Waaiers mogen niet de middenlijn overschrijden.
6) De clubleden verbinden zich ertoe om de andere weggebruikers te respecteren. Dit houdt ondermeer in:
De nodige voorzichtigheid inbouwen ten opzichte van zwakke weggebruikers, zoals joggers, wandelaars, paardrijders en fietsers.
Onvoorzichtige chauffeurs niet uitkafferen.
7) Geen schunnige of seksistische opmerkingen geven.
8) Hoffelijk fietsen.
9) De clubleden verbinden zich ertoe de ploegmaats te respecteren.
10) Gehoorzamen aan de instructies van de wegkapitein.
11) Wachten op geloste renners.
12) Respect van de tragere renners ten opzichte van de groep.
13) Rekening houden met nieuwe leden.
14) In de eerste 30km mag niet sneller gereden worden dan 30km/h op het vlakke.

Respect voor het milieu

Dit houdt in dat papiertjes van koekjes, verpakkingen van energierepen, lekke binnenbandjes enzovoort, in de vuilnisbak belanden en niet zomaar worden achtergelaten.

Sponsors

logo johan peeters

logo groenveld

logo aguadulce

logo aubergeprices

Laatst gewijzigd op 20/01/2015

© 2006-2010 www.mijn-eigen-website.nl