Breeding Working and Sporting German Shepherd Dogs
 
 
 
 
 
 

 

 

      

        DE BASISOEFENINGEN   

 

           

           Hier leggen wij enkele basisoefeningen uit, die enkel op positieve methodes berusten.

 

 

 Aandachtsoefeningen 

Aandacht voor de geleider vormt de basis van de hele training! 

Er zijn maar weinig honden die uit zichzelf aandacht voor de geleider hebben.
Herders hebben deze eigenschap van nature in sterkere mate dan bijvoorbeeld Terriërs en dat heeft weer te maken met de karaktereigenschappen en het vroegere gebruik van de verschillende typen honden. Uit eigen ervaring vertel ik u dat ook Duitse herders veel aandacht voor hun omgeving kunnen hebben en soms de baas even helemaal vergeten als in de verte iets spannend gebeurt, ze worden dus niet gehoorzaam geboren ... 

Die aandacht moet een hond dus wel aangeleerd worden. Als uw hond naast je loopt te volgen zonder op je te letten een beetje naar links loopt te kijken, of loopt te snuffelen, dan is het zeer waarschijnlijk dat de hond niet goed naast je blijft lopen als je een wending naar rechts maak. Hij ziet dan niet wat gaat gebeuren en kan dus niet goed in de juiste positie naast uw linkerbeen blijven lopen. Als uw hond echter aandacht voor je heeft en naar je kijkt tijdens het volgen, kan hij aan uw lichaamshouding zien wat er gaat gebeuren en in een wending goed aangesloten met je meelopen.
Pups en jonge honden zitten vol energie en vinden de hele omgeving spannend. Op deze leeftijd kan echter het aandachtcommando al worden aangeleerd. Net zoals een hond commando's als 'zit' en 'af' aan kan leren, kunnen wij onze hond dus leren dat hij bij een bepaald commando onverdeelde aandacht voor de baas moet hebben. We kunnen zo onze hond leren dat het commando 'kijk' of 'let op', betekent dat de hond naar ons gezicht moet kijken en moet blijven kijken totdat wij het commando opheffen.

De aandachtsoefening is echter niet alleen een leuk kunstje dat tijdens de training thuis en op de club wordt gebruikt. Als de hond het commando 'kijk' namelijk beheerst, kan het in het dagelijkse leven in allerlei situaties worden gebruikt.
Probleemsituaties met joggers, fietsers en paarden, die tijdens de wandeling vaak ontstaan, zijn met de aandachtsoefening te voorkomen. Komt in de verte een jogger aanhollen, roep dan uw hond bij u en ga de aandachtsoefening doen. In het begin moet u natuurlijk goed opletten dat de jogger niet te dichtbij is als u met de oefening begint. Is de jogger te dichtbij, dan is het te moeilijk om direct alleen maar aandacht voor de baas te hebben. U moet als baas dan ook goed op uw omgeving letten tijdens de wandeling en de oren en ogen goed open houden zodat u tijdig met de oefening kunt starten.
Het is raadzaam om in eerste instantie iets uitzonderlijk lekkers te gebruiken om de hond te belonen tijdens de oefening. Eventueel lijnt u de hond even aan om 'vergissingen' te vermijden. De beloning voor het goed uitvoeren van de aandachtsoefening moet groter zijn dan de beloning die de hond ervaart tijdens het najagen van de jogger. U start dus bijvoorbeeld met de hond aangelijnd op voldoende afstand van de jogger en het in die situatie aanleren van de aandachtsoefening met behulp van bijvoorbeeld worst. Het eindresultaat is een hond die u los bij u kunt laten zitten op een halve meter afstand van de jogger. De hond heeft dan één aandachtcommando gekregen, zonder voer en heeft voldoende aan een aai over zijn bol aan het einde van de oefening. Tussen die twee uitersten zit uiteraard een heel trainingstraject en een behoorlijke hoeveelheid tijd.

Na een tijd is de hond zo geconditioneerd dat hij uit zichzelf naar u toe komt lopen zodra een jogger aan de horizon verschijnt. 'Dit is toch het moment waarop wij de aandachtsoefening gaan doen?', lijkt hij te denken ..... en dat doen we ook telkens weer, met een brokje uiteindelijk als beloning voor het goede gedrag!

Dit is maar één voorbeeld van het praktische gebruik van deze oefening. Er zijn echter vele situaties te bedenken waarbij de aandachtsoefening gebruikt kan worden. Als u de postbode ziet aankomen kunt u de oefening gebruiken om te voorkomen dat de hond gaat blaffen. Honden die elkaar fixeren kunnen met de aandachtsoefening worden afgeleid, waardoor een mogelijke confrontatie kan worden vermeden, enz.
U ziet het, aandachtsoefeningen zijn dus veel méér dan een leuk kunstje, waarmee wij onze prestaties op het veld kunnen verbeteren. Het is gewoon ook een heel handig hulpmiddel in het dagelijkse leven en de opvoeding van onze honden.

 

..................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

Hier

Hier komen blijkt één van de moeilijkste oefeningen te zijn.

Waarom blijven sommige honden koppig dit bevel negeren?

·         Het betekent dat de pret gedaan is.

·         De hond werd gestraft omdat hij niet snel genoeg reageerde op het bevel: de hond verkiest een eventuele straf te vermijden door niet te gehoorzamen of hij kiest zijn aandacht te geven aan dingen die aangenamer zijn.

·         Heel sociale honden houden ervan met andere honden te spelen: dan moet je veel te bieden hebben om zo hopelijk concurrentie te zijn voor het spelplezier.

·         Op het hier komen werd niet of onvoldoende getraind.

·         De hond heeft geleerd om niet te reageren want hij heeft vastgesteld dat men hem vaak riep zonder dat hij aan dit bevel gevolg hoefde te geven.

·         Sommige honden reageren heel snel op het achtervolgen van dieren, wat boven het bevel van het baasje komt.

Hoe bekom je een goede  Hier?  

1. Er veel voordelen aan verbinden.
2. Thuis trainen.
3. Op verschillende plaatsen en in verschillende situaties trainen.
4. Trainen met veel afleiding rondom jullie.
5. De hond op verschillende plaatsen uitlaten, waar hij zijn nood tot ontdekking kan bevredigen.
6. De verworven kennis behouden door de hond hiervoor meer dan vaak genoeg te belonen.

 

Hoe pak je dit aan?  

Je hond moet drie dingen leren:

·         Hij moet begrijpen dat 'hier' (of het woord dat je gekozen hebt) betekent dat hij bij je moet komen.

·         Als hij bij je komt moet het altijd iets opleveren.

·         Als hij bij je komt, mag het niet betekenen dat de pret gedaan is, maar moet het slechts een aangename onderbreking zijn.

 

Laten we dus beginnen met onze hond te leren wat 'HIER' betekent en laten we er veel voordelen aan verbinden.

Indien je een hond hebt die wegloopt van zodra hij het woord hoort, en als hij begint te stressen, verander dan het woord of gebruik een heel ander signaal zoals een fluit om een negatieve associatie met HIER te vermijden.
Alle leuke dingen die je met je hond doet en alle dingen die je hem geeft, zullen vanaf nu voorafgegaan worden door het woord HIER, uitgesproken op een vriendelijke en zachte toon.
Heb je al gemerkt dat elke hond opkijkt wanneer hij het woord 'koekje' hoort? Wel, voor hetzelfde geld had je HIER kunnen zeggen. Elk koekje noemt nu HIER.
Tegelijkertijd leer je hem om snel te komen bij het horen van zijn naam. Hiervoor moet je met twee zijn en mag je de clicker gebruiken. Ga enkele meters uit elkaar staan en ga zitten. Een van jullie roept de naam van de hond om zijn aandacht te trekken en roept daarna op vrolijke manier HIER. Je mag van alles gebruiken om hem te lokken: in je handen klappen, gekke geluidjes maken, … Van zodra je hond dicht bij jou is, klik je en beloon je hem. Dan roept de andere persoon hem op dezelfde manier en klikt hij van zodra de hond bij hem is.
Merk op dat je de clicker niet moet gebruiken. Je kan de hond ook onmiddellijk belonen, maar voor moeilijke gevallen is de clicker veel praktischer. 

Moeilijke gevallen:

Als je een hond hebt die absoluut weigert te komen, klik dan wanneer je een blik in jouw richting krijgt en langzamerhand maak je de oefening moeilijker voordat de hond een klik krijgt: een poot in jouw richting, het lichaam gedraaid, enkele stappen om uiteindelijk enkel meer te klikken wanneer de hond bij je komt.

Als je daarentegen een hond hebt die wel komt, maar die even snel weer weg loopt, of die zich niet aan de halsband laat vastnemen (omdat hij geleerd heeft dat dit het einde van de pret betekent), verhoog je de moeilijkheid door te wachten met klikken tot je (zachtjes) de halsband van je hond hebt beetgenomen. Hou dan de halsband telkens wat langer vast voor je klikt.

 

Train thuis  

Eenmaal de eerste fase vlot verloopt, wordt het tijd om tot meer praktische situaties over te gaan.

Gouden regel: je moet altijd met een laag afleidingsniveau beginnen EN je moet beseffen dat je bij elke nieuwe situatie het aanleren van de oefening van nul opnieuw moet beginnen!

Begin thuis. Roep je hond vanuit alle ruimtes in het huis, neem hem zachtjes bij de halsband beet en beloon hem uitbundig.

Als dit goed gaat, ga dan in de tuin. Hou rekening met de gouden regel! Het is niet omdat de hond binnenshuis komt, dat hij dat ook in de tuin zal doen!

Het is belangrijk dat, of het nu in de tuin was of elders, van zodra je je hond geroepen hebt en hij gekomen is, je een pauze inlast, zodat je hond kan afwerken waar hij mee bezig was (een put graven, met zijn bal spelen, …). Slechts na hem verschillende keren succesvol te hebben geroepen, en hem daarna ook zijn vrijheid te hebben teruggegeven, mag je overwegen om hem weer aan de leiband te nemen en huiswaarts of zo terug te keren. Zo zal hij begrijpen dat het bij de baas komen niet het einde betekent van zijn bezigheden, maar in tegendeel, dat het slechts een kleine onderbreking is.

 

Pas op  

Zolang HIER geen 'automatisme' is, is het belangrijk je hond nooit te roepen voor welke reden dan ook. Als je niet zeker weet of hij zal reageren op je bevel en je roept hem toch, dan leer je hem slechts één ding (als hij niet komt): HIER betekent NIETS.

Vergeet niet dat je hem in het begin altijd moet belonen, en pas dan kan je overschakelen naar onvoorziene beloningen.

Train met je hond op plaatsen waar er veel afleiding is.

Neem je hond mee naar een plaats met veel lawaai, honden en geuren zijn. Hou hem aan een lang touw (leiband). Roep je hond. Als hij goed reageert, doe dan zoals hierboven beschreven. Als hij niet komt, ga dan naar hem toe (het lange touw is er opdat hij niet zou weglopen), neem hem rustig bij zijn leiband vast en breng hem naar de plaats waar je was toen je hem riep. Pas dan klikken, de hond belonen en opnieuw vrijlaten. Het doel is om de hond te leren dat komen tijdens een spel of een interessante bezigheid niet vervelend is, maar slechts een kleine extra, waarna alles verder gaat.

Een goede hier vraagt veel inspanning van jouw kant, maar stel je voor hoe fier je zal zijn, wanneer je je hond roept en hij dadelijk en vrolijk naar je toe komt.

   

 

..................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgen (voet)

 

Met je pup  

Door een speeltje of lekkers te gebruiken

Aan de voet volgen, met of zonder leiband, kan aangeleerd worden met behulp van de clicker of door de hond in de gewilde positie te lokken met een lekkernij.
De leiband dient enkel voor de veiligheid en om te vermijden dat je hond in een andere richting dan de jouwe zou gaan.
Als je moeite hebt om de leiband vast te houden zonder hem te gebruiken (vooral als je de gewoonte had met een andere hond om bv. een slipketting te gebruiken om hem te corrigeren), hang hem dan aan je riem of aan je middel.
Ga recht tegenover je pup staan. In je hand hou je een lekkernij of een speeltje dat je pup leuk vindt (en dat je enkel tijdens de trainingen gebruikt).
Laat je pup aan het voorwerp snuffelen door het voor zijn neus te houden en loop vervolgens snel achteruit. Als je pup je volgt, draai dan een kwartslag rechts opdat je pup zich automatisch links van je zou bevinden. Hou het voorwerp (lekkernij of speeltje) nog steeds voor de pup en maak nog enkele snelle passen. Als je pup je volgt, klik en beloon hem dan.

Als je dit dagelijks gedurende 5 minuten herhaalt, zal je pup je na een week zo'n 15 passen volgen.

       Zonder lekkers of speelgoed


Wandel op en af en klik wanneer je pup zich min of meer op jouw hoogte bevindt. Als jouw pup een verstrooid type is, begin dan met klikken voor een blik in jouw richting en werk dit verder uit. Op deze manier traint men ook wilde dieren. Dit is de puurste vorm van het clickergebruik.

Als je pup aan de leiband trekt tijdens de wandeling, stop je en kijk je naar de hemel. Negeer je hond. Van zodra de druk op de leiband mindert, klik je en wandel je verder. De pup zal snel begrijpen dat trekken geen zin heeft. Van daaruit kan je er dan progressief aan werken (shaping, dus stap voor stap) dat je hond aan jouw hoogte komt, voordat je verder wandelt.

Stel je altijd tevreden met kleine 'successen': als je te snel gaat, zal je niet vaak de kans hebben om de oefening verder uit te diepen en zal je hond niet meer leren. Forceer niets, glimlach en wees vrolijk wanneer je pup doet wat je van hem verwacht. Als het niet gaat, mag je niet boos worden: stop en werk later verder.

 

Met je volwassen hond  

Kies een plaats waar je je hond niet aan de leiband moet houden. Zo heb je niet de neiging om aan de leiband te trekken.
Indien dit niet mogelijk is, neem dan een lange lichte leiband, opdat hij deze niet zou voelen. Of anders hang je de leiband aan je riem of om je middel.

Maak een wandeling met je hond: in je woonkamer, tuin of elders. Indien je buiten wandelt, zorg er dan voor dat er geen andere honden of voorwerpen in de buurt zijn die je hond zouden kunnen afleiden.
Of hij nu aan de leiband is of niet, loop gewoon wat rond, observeer hem, en laat hem zijn gangetje gaan (of hij nu trekt of niet, oefen geen druk uit).
Van zodra je hond ook maar een beetje nadert: klik. Verwijdert hij zich? Geen klik.
Hij nadert: klik. Klik bij elke toenadering, hoe klein deze ook is, en negeer de rest. Zeg niets, mopper niet, verplicht je hond tot niets.
Wanneer je meerdere malen geklikt zal hebben, zal je hond meer in jouw omgeving blijven. En van daaruit, verhoog je de moeilijkheidsgraad (=shaping). Je zal bv. enkel klikken wanneer je hond links van je loopt. Je zal zien dat je hond zal proberen uitvinden wat hem precies een klik oplevert.
Wanneer je hond links van je loopt en je meerdere malen hebt kunnen klikken, verhoog dan de moeilijkheidsgraad. Je zal dan enkel klikken wanneer je hond links van je loopt en zich bovendien dichter bij je been bevindt.
Naarmate je vordert, verhoog je de moeilijkheidsgraad. Je zal merken dat je hond gefixeerd zal zijn op het verkrijgen van een klik en hij zal alles doen om deze te krijgen.
De clickermethode is gebaseerd op kleine successen die, langzaam maar zeker naar het uiteindelijke doel leiden.
Geef niet op als het niet zo snel gaat. Opgewonden honden gaan misschien opspringen en realiseren niet altijd even snel waarom ze een klik gekregen hebben. Verstrooide honden zullen altijd alles rondom zich in de gaten houden. Wat telt, is dat de sessies niet te lang zijn (5 min. maximum). Je kan een uur of twee later nog eens oefenen en dit zo vaak als je wilt op een dag.

Het bevel introduceren  

Terwijl je dit alles aan je hond leert, geef je nog geen enkel bevel. Wacht tot je zeker weet dat je hond begrijpt wat je van hem verwacht. Eenmaal je hond goed reageert, leidt dan het bevel in op het moment dat je hem tot die actie aanmoedigt.

Regels voor de korte plaswandelingen (waarbij je niet noodzakelijk het echte wandelen aan de voet eist)  

Zolang de leiband gespannen is, beweeg je niet. Beloon een ontspannen leiband en zet de wandeling verder. Na enkele herhalingen zal de hond wel begrijpen dat hij niet moet trekken om te mogen doorgaan. Let echter wel op dat er geen interessante geurtjes in de beurt zijn, anders zal hij van de gelegenheid gebruik maken om er aan te snuffelen! Begin dus op een plaats met weinig stimuli: in een inkomhal, binnenshuis, op een betonnen baan zonder doorgang, …
Dit moet op een consequente manier gebeuren. Eén enkele keer zuchten en het trekken aan de leiband door de vingers zien en je werk is naar de haaien.

Je kan ook naar het vertrekpunt terugkeren van zodra je hond trekt.
Bijvoorbeeld, je wandelt en je hond begint te trekken. Keer dan terug naar waar je vandaan kwam. Wacht tot de leiband ontspannen is (vaak zal je hond naar je kijken met een blik van "maar wat doe je nu?") en wandel dan verder. De hond trekt opnieuw? Keer terug naar het punt waar hij niet trok. Als je geen hond hebt die fervent aan de leiband trekt tijdens de wandeling, maak je veel kans het gedrag van je vriend succesvol te veranderen. Maar het vraagt geduld en je moet consequent zijn!