VVF-Leuven

Alfabetische lijst van 7.753 rouwbrieven beschikbaar op CD-Rom
Liste alphabétique des 7.753 faire-part disponibles sur CD-Rom
Alphabetical list of the 7,753 death notices available on CD-Rom

VVF-Leuven

A  B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z

Deze 7.753 rouwbrieven werden destijds door het stadsarchief van Leuven gedigitaliseerd en zijn in digitale vorm enkel beschikbaar bij VVF-Afdeling Leuven. In totaal gaat het om 7.876 scans daar er voor enkele overledenen meerdere rouwbrieven of een bidprentje bestaat.

  1. "sd" voor "sine die" in de kolom van de jaartallen betekent dat er geen jaartal is vermeld op het document;
  2. de rouwbrieven staan op de schijf alfabetisch per map van A tot Z. Er zijn er geen onder X-Y;
  3. de sortering van de bestanden kan, wegens de manier waarop Windows bestanden sorteert, lichtjes verschillend zijn van deze in de overzichtslijsten.

Opgemaakt te Leuven op 20 augustus 2007 na bewerking van deze rouwbrieven door: Paul DE CLERCK, VVF-lid nr. 395, Bestuurslid VVF-Afdeling Leuven en VVF-Nationaal. Jan Debeurme verzorgde de links tussen de lijst en de beelden.

De CD-Rom met alle 7.876 gedigitaliseerde rouwbrieven kan bekomen worden door het overmaken van 15,00 € (verzendkosten inbegrepen) op rekening nummer 001-3113046-04 van VVF-Afdeling Leuven, M. Francisstraat 10, 3150 Wespelaar met vermelding "Publicatie 901". Leden die destijds de eerste versie van deze cd-rom besteld hebben kunnen up-graden door storting van 5,00 € op voornoemde rekening met vermelding "Publicatie 999". Voor leveringen buiten België of afhaling op een archiefnamiddag de 1ste zaterdag van de maand in het Rijksarchief te Leuven, gelieve voorafgaandelijk contact op te nemen met Jan Debeurme per e-mail info@vvfleuven.be .


© VVF-LEUVEN


Deze webstek werd gerealiseerd door Jan Debeurme en werd ge-updated op 3 september 2011. Opmerkingen en/of aanvullingen zijn steeds welkom.