Typesamenstelling van MONUC detachement.


Een MONUC detachement is zeer divers van samenstelling en de taakverdeling is eer uiteenlopend. Het detachement moet immers in staat zijn zowel voor mens en machine te zorgen in niet altijd comfortabele leef- en werkomstandigheden.

De detachementscommandant draagt de verantwoordelijkheid van de zending. Meestal neemt de boordcommandant van het vliegtuig deze functie waar.

De co-piloot is de tweede piloot in de cockpit. Hij oefent alternatief met de andere co-piloot de functie uit van ALO (Air Liaison Officer).

De ALO is zowat het operationele doorgeefluik, die de nodige contacten legt, coŲrdineert, rapporteert met het thuisfront, overlegt met de plaatselijke instanties om de zendingen uit te voeren zodat zo snel mogelijk de planningsgegevens in een definitief plan kunnen worden gegoten.

De FE (Flight Engineer) of boordmechanieker is de technische specialist aan boord van het toestel, die met de nodige expertise werkelijke of sluimerende technische problemen aanpakt en de nodige adviezen van technische aard verschaft aan beide piloten. Hij is tevens een belangrijke informatiebron voor het maintenance personeel dat na de landing eventueel herstellingen moet uitvoeren.

De loadmasters, twee in totaal, ontfermen zich over de lading, met al zijn facetten. Deze opdracht wordt samen met de vertegenwoordigers van Rav Air uitgevoerd. Zo zal ťťn loadmaster samen met de mensen van Rav Air zorgen dat de lading tijdig aan boord wordt gebracht en deskundig wordt vast gesjord. Zijn collega zal de lading administratief behandelen en tevens in staan voor de "on board safety briefing".

De vertegenwoordiger van Intel of inlichtingen zal er zorg voor dragen dat alle leden van het detachement op het gepaste ogenblik worden geÔnformeerd over de eventuele bedreiging die hen aanbelangt. De samenwerking met de specialisten van MONUC is hierbij van groot belang omdat de bemanning voor de vlucht zo volledig mogelijk moet worden ingelicht over de "threat level" op de plaats van de bestemming maar ook eventueel op de heen- en terugweg.

De DSO is de officier of onderofficier die belast is met het beheer van de financiŽle middelen en die eventueel de nodige lokale aankopen verricht die nodig zijn voor de werking van het detachement.

De DMO (Detachement Maintenance Officer) is de hoofdverantwoordelijke voor alle technische aspecten van de opdracht in zijn brede betekenis wat ondermeer wisselstukken, GSE (Ground Support Equipment), en CIS (Communications and Information Systems) inhoudt. Hij staat tevens in voor de technische rapportering met het thuisfront en lanceert de nodige bestellingen. In uitzonderlijke gevallen zal hij alle betrokkenen zo vlug mogelijk informeren om desgewenst bij zware technische problemen een depannageploeg te laten overvliegen.

GSE is een begrip dat een brede lading dekt en waarover zich weerom een specialist zal ontfermen. Het vliegtuig heeft een stroomgroep nodig. In de omgeving van de "compound" of logementszone is een "light trolley" in de gitzwarte Afrikaanse duisternis een welgekomen hulpmiddel. Het voertuigenpark heeft regelmatig nood aan een onderhoud eerste echelon, zeg maar eerstelijnstussenkomst.

De CIS-steun is tijdens elke ontplooiing van toenemend belang. Niet alleen is de lokale communicatie uiterst belangrijk om over het wel en wee van eenieder op elk moment op de hoogte te blijven. De vlotte operationele en logistieke rapportering, en waarom ook niet de huiselijke contacten, kunnen een belangrijke meerwaarde betekenen voor het succes van een opdracht, uitgevoerd in een niet alledaagse werkomgeving.

De Motor Tech is de specialist die is ingewijd in de technische geheimen van de C-130 motoren, met een bijzondere aandacht voor de propellers en de APU (Auxiliary Power Unit).

De Cel Tech is de collega die instaat voor de hydraulische en pneumatische systemen. Hij zal ook toezien op de staat van de banden, de remmen en de stuurorganen. 

De AVX Tech begeeft zich in het domein van de avionics, zeg maar electronica, en van de elektriciteit. Zoals bij de andere specialisten is polyvalentie ook in dit domein een belangrijke troef. De AVX Tech is bijgevolg ook de persoon die eventuele problemen met de bedrading van het vliegtuig zal oplossen.

De Medische Steun wordt verzekerd door drie specialisten van de Medische Component die een bijkomende opleiding van "Air-Evac" hebben gevolgd. Ze zijn in normale omstandigheden tewerk gesteld in de medische antennes van Melsbroek en Bevekom. Zij verzekeren op de plaats van de ontplooiing voor de permanentie in de EHBO-post.

De vertegenwoordiging van Rav Air bestaat uit een ploeg van drie paracommando's die gespecialiseerd zijn in het professioneel laden en lossen van alle materieel. Ze vormen een hecht team met de loadmasters. Indien nodig zullen zij na de landing ook post vatten rond de C-130 om de nodige fysische bescherming te verzekeren.

De kok(kin) is de man (of vrouw) die zorgt dat de inwendige mens wordt versterkt, zoals het hoort. Of zoals een deelnemer aan MONUC het spontaan toelicht: "Met een minimum aan middelen altijd lekkere maaltijden creŽren is een kunst".