INCIDENTEN VAN NUCLEAIRE, BIOLOGISCHE EN CHEMISCHE AARD.


Mogelijke incidenten en onmiddellijke reacties.

Chemische/Biologische aanval


Breng onmiddellijk zakdoek, sjaal of doek
voor de mond

Tracht monddoek te bevochtigen

Bescherming zoeken

Indien gasmasker, opzetten binnen 9 sec

Indien beschermende kledij, aan en dicht
binnen de 15 sec

Indien detectiepapier, verkleuring nagaan

Bij besmetting van ogen en/of huid een
spoedontsmetting uitvoeren met de 
poederhandschoen

Bij zenuwgassymptomen de combopen
gebruiken
Nucleair incident/vuile bom


Bent u binnen, sluit ramen en deuren en zet alle
ventilatie direct af. Gebruik van stof- of gasmasker
is niet echt zinvol. Blijf binnen en luister naar de
instructies van de overheid.
Bent u buiten, zet gasmasker op (9 sec) en trek de
beschermingskledij aan (15 sec) indien beschikbaar
Zoniet ga naar binnen, borstel u goed af, ontdoe u
van uw kleren en neem een douche. Laat de kleren
best buiten liggen.
Neem jodiumtabletten indien de overheid of de
hulpdiensten u dit meedelen. Neem geen jodiumta-
bletten bij een incident met een vuile bom, omdat in
dit geval geen radioactief jodium vrijkomt.

De soorten straling waaraan u kunt onderhevig zijn:
* Alfa: enkel schadelijk bij inademing of opneming
           via de spijsvertering of via open wonden.
* Beta: deeltjes die  brandwonden veroorzaken.
* Gamma: straling die alle menselijke weefsels
            vernietigt.
Nucleaire ontploffing


Sluit de ogen.

Zoek dekking indien voorhanden
binnen een straal van 2 meter.

Keer aangezicht  naar de grond.

Plaats handen onder het lichaam.

Blijf in deze positie totdat alle effecten
voorbij zijn (lichtflits, hitte en schok-
golf) of totdat er 90 sec voorbij zijn.

Indien u de seconden kan tellen
tussen lichtflits en geluid, kan u bij
benadering de afstand van de explosie
bepalen.

Bied hulp waar nodig.
 

Symptomen van besmetting.

Zenuwgas.

* Samentrekken van de oogpupillen en
   troebel zicht.
* Benauwdheid.
* Speekselafscheiding en lopende neus.
* Braken en krampen.
Blaartrekker.

* Prikkeling van de ogen.
* Rood worden van de huid en jeuk.
* Hoesten en heesheid.
* Blaren.
Stikgas.

* Hoesten en verstikking.

* Blauw worden van het gezicht.

Bloedgas.

* Hoofdpijn.
* Benauwdheid.
* Verlies van bewustzijn.
* Krampen.
* Urine-verlies.
Traan- en braakgas.

* Sterk tranende ogen.

* Prikkeling van de neus.

* Braken.
***TT
Psycho-chemicaliŽn

* Ongecontroleerde en niet-gecoŲrdineerde
   bewegingen.


* Hallucinaties.

Eerste zorgen en bescherming.

                 Eerste zorgen                        Bescherming
Zenuwgassen * Gebruik van combopen:
   (1) In een niet ernstig geval (bij bewustzijn en
         jezelf nog kunnen behelpen)
         -> jezelf 1 combopen toedienen
         -> medische hulp zoeken
   (2) In een ernstig geval (bij bewustzijn maar jezelf
        niet meer kunnen helpen of buiten bewustzijn)
        -> iemand je 3 combopennen tegelijk laten
             toedienen
        -> medische hulp zoeken
* Ontsmetten
Gasmasker en beschermende kledij.
Blaartrekkers * Ogen spoelen met zuiver water
* Ontsmetten
* Rode vlekken en blaren bedekken met een steriel
   verband
* NOOIT de blaren openen, teneinde een versprei-
   ding van de besmetting te voorkomen
* Rust
Gasmasker en beschermende kledij.
Stikgassen * Rust en warmte
* NOOIT kunstmatige ademhaling toepassen
Gasmasker
Bloedagens * Kunstmatige ademhaling toepassen Gasmasker
Traan-en braakgassen * Verluchting
* Ogen spoelen met zuiver water
Gasmasker
Psycho- chemicaliŽn * Rust Gasmasker

Individuele uitrustingen en gebruik

Gebruik gasmasker

1. Nut: bescherming tegen chemische
            agentia en nucleaire stofdeel- 
            tjes.        
2. Gebruik: opzetten binnen de 9 sec
    -> hou de adem in en sluit de ogen
    -> neem hoofddeksel af
    -> plaats het gelaatstuk op het aan-
         gezicht en breng de hoofdriempjes
         op hun plaats
    -> sluit de riempjes
    -> adem diep uit teneinde de besmet-
         te lucht naar buiten te blazen
    -> plaats beschermingskap op hoofd.
3. Onder een constante chemische be-
    smetting is uw filterpot goed voor
    100 uur.
Verwisseling van filterpot


1. Ontsmet de handschoenen, het gelaatstuk,
    de te vervangen filterpot en de reserve-
    filterpot.


2. Ogen sluiten en adem inhouden.

3. De oude filterpot afschroeven.


4. De nieuwe filterpot opschroeven.


5. Diep uitademen teneinde de besmette lucht
    naar buiten te blazen.
Beschermende kledij

1. Nut: bescherming tegen vloeibare chemische
            agentia.

2. Gebruik:
    -> wordt BOVEN de normale kledij gedragen
    -> sluit de kap rond het gasmasker
    -> sluit  mouwen OVER de handschoenen
    -> sluit  broekspijpen OVER de overschoenen
3. Vermijd elke beschadiging aan uw bescher-
     mende kledij.
4. Onder constante chemische besmetting is 
    uw beschermende kledij goed voor 24 uur.
5. Houd rekening met het feit dat je lichaam 
    sterk kan opwarmen door het dragen van 
    de beschermende kledij.      
 
Drie combopennen

1. Nut: behandeling van slachtoffers,die
            besmet zijn door zenuwgas.
2. De combopennen draagt men bij 
    voorkeur in de borstzakken van de 
    beschermende kledij.
3. Gebruik: 
    -> uitvoeren van de combopen-drill
    -> ledige combopennen op de kledij
         van het slachtoffer spelden
    -> schrijf uur van toedienen op gas-
        masker van slachtoffer.
4. Opmerking: 
    -> de combopennen zijn curatief te
         gebruiken dus mogen pas worden
         toegediend na een besmetting van
         zenuwgas
    -> gebruik steeds de combopennen
         van het slachtoffer zelf.
 Profilactische medicatie


1. Nut: vergroting van de weerstand tegen een
             besmetting met zenuwgas.


2. Gebruik: tabletten zijn in te nemen op advies
             van de overheid of de hulpdiensten.


3. Opmerking: de profilactische medicatie (er 
              wordt vooral pyridostigmine of 
              diasepam gebruikt) is preventief in te 
              nemen voordat de besmetting met
              zenuwgas zich heeft voorgedaan.


4. De frequentie van de inneming is 1 tablet om
    de 8 uur.
 Detectiepapier


1. Nut: geeft een indicatie van het gebruikte 
            soort chemisch agens.2. Gebruik:
    -> kleef het detectiepapier op uw kledij
         (onderbeen links, voorarm rechts en
         beschermkap vooraan)
    -> bij verkleuring neemt u de gepaste 
         beschermingsmaatregelen


3. Verkleuring en betekenis:
    -> GEEL: zenuwgas (Type G)
    -> ROOD: blaartrekker (Type H)
    -> GROEN/BLAUW/ZWART: zenuwgas (type V)  
Radiologische ontsmetting van
de huid


1.Nut: verwijderen van de radiologische
           deeltjes die zich op de huid
           bevinden.


2. Gebruik:
    -> open het gemetaliseerde zakje
    -> plooi het doekje open en wrijf 
         zorgvuldig de bevuilde delen van
         de huid schoon.

3. Opmerking: dit doekje is van GEEN
         ENKEL nut bij een chemische 
         besmetting.
Individuele dosismeter


1. Nut: registratie van de door de drager opge-
            lopen stralingsdosis.
2. Gebruik:
    -> draag de dosismeter ALTIJD bij u, bij
         voorkeur vast geklikt op de borstzak van
         de beschermingskledij
    -> probeer de dosismeter niet te openen
         teneinde beschadigingen te voorkomen.
3. Opmerking: er bestaan dosismeters met
         rechtstreekse en onrechtstreekse aflezing
         In dit laatste geval zullen de hulpdiensten
         instaan voor de aflezing van de opgelopen
         stralingsdosis. Zij beschikken in principe 
         ook over een ruim aanbod van diverse 
         meetapparaten. 
 
 
Poederhandschoenen

1. Nut: voor chemische spoedontsmetting.
2. Gebruik:
    -> scheur de verpakking open en neem de
         handschoen eruit
    -> trek de handschoen aan met de zeefkant
         (kant waarin zich het poeder bevindt) op
         de handpalm
    -> klop met de zeefkant zachtjes op de be-
         smette delen
    -> laat het poeder 3 min inwerken
    -> draai de handschoen om (grove kant op de
         handpalm en wrijf het poeder weg.

 

 

Spoedontsmettingen

Chemische spoedontsmetting

1. Uit te voeren bij een chemische besmetting van de huid
    en de ogen door een vloeibaar chemisch agens.
2. Wanneer: onmiddellijk.
3. Waar: ter plaatse.
4. Wat: de ogen en de huid.
5. Waarmee: de ogen dienen ontsmet te worden door te
    spoelen met zuiver water. De huid zal ontsmet worden
    door middel van de poederhandschoen.
6. Opmerking: bij een besmetting van het gelaat dient
    tevens de binnenzijde van het gasmasker ontsmet te
    worden.
Radiologische spoedontsmetting

1. Uit te voeren bij een radiologische besmetting van de huid
    door radioactieve deeltjes.
2. Wanneer: onmiddellijk.
3. Waar: ter plaatse.
4. Wat: de besmette delen van de huid.

5. Waarmee: met de set radiologische ontsmetting van de huid
     (doekje) en met behulp van zuiver water (voor de ogen).

6. Opmerking: bij een besmetting van het gelaat dient tevens
    de binnenzijde van het gasmasker ontsmet te worden.