EEN NUTTIGE BESTEMMING VOOR VERLATEN BUNKER IN BRUSTEM

Main Entrance SPBF De hoofdingang van de voormalige smaldeelbunker, weliswaar nogal verwaarloosd na enkele jaren van werkloosheid. Verdient hij geen betere toekomst?
 Pilot and escort ready to enterDe piloot met
escorte  in volledige  NBC  beschermings- kledij, klaar om de bunker te betreden om een  volledige ontsmetting te starten.
Navigation planningroom De planningszaal voor de opera-ties centraal gele- gen, een grote ruimte met nog sporen van vroegere be- stemming en van  brandstichter.  NBC airinlet navigationroomDezelfde zaal , gezien vanaf de andere zijde, met luchtroosters voor gefilterde lucht, die op een circuit, dat alle ruimtes bedient, zijn aangesloten. 
Bunker decontamination control roomDe controleka- mer van het volledige circuit van de luchtzuivering van de bunker:  let op de vrijwel intacte staat van de apparatuur. Manual system De andere zijde van dezelfde controlekamer met onderaan links in beeld, de  voorziening om de lucht met spierkracht te zuiveren.  
Showers for decontaminationDe douches om het  personeel  deskundig te ontsmetten: de installatie getuigt van een perfecte netheid en is quasi direct te gebruiken  Overpressure equipmentDe apparatuur die de overdruk  regelt, intact aanwezig boven  de gepantserde deuren, waar hier en daar enkel een controlelamp ontbreekt.
Complete decontamination infrastructureDe bunker geniet van een perfecte natuurlijke bescherming. Zelfs is de nodige infrastructuur aanwezig voor een autonome stroomproductie.  Runway or grass-fieldDe startbaan geeft een eerder desolate indruk.  Een minimum aan onderhoud is nodig zoniet zullen de herstel- kosten erg hoog  oplopen.