De projectgroepen en de cruciale tekorten van de ERRF.

 
Aanvals- en steunheli's K i K K K J K
NBC aanvallen K K K K K i i K K K K K J
UAV's voor STA K i K K J i i i J K K J K
Veldhospitalen i i             K   J    
Speciale operaties K J
Vliegdekschepen       K       K     J   K
SEAD i i J K K K K i
Bevoorrading in vlucht   K i K K     J K   J K K
CSAR i K J i J K i K
Kruisraketten en PGM's       J K     K K   K   i
TBMD K K K K J K i
Ontplooibare comms i     K K     J       i  
Hoofdkwartieren K K K i i K K K K J
Recce van het theater                       J J
Strategische recce K J K K K
Performante  UAV's i i   J K     K J K K K K
Strategisch luchttransport K i K K i J
Strategisch zeetransport   K   i K J   K K   i   K
 

Legende: J Deelnemend land dat het voorzitterschap van de projectgroep waarneemt.
               
K    Deelnemend land.
               
Waarnemer.

Afkortingen:

NBC: Nucleair, Biologisch en Chemisch.
UAV: Unmanned  Aerial Vehicle.
STA: Surveillance and Target Acquisition.
SEAD: Suppression of Enemy Air Defences.
CSAR: Combat Search and Rescue.
PGM: Precision Guided Missiles.
TBMD: Theatre Ballistic Missile Defence.

Toelichting bij de projectgroepen.

Aanvals- en steunheli's: de aŽromobiliteit en de directe vuursteun aan de grondtroepen is in moderne oorlogvoering een uiterst belangrijke opdracht met toenemende risico's.

NBC aanvallen: de hoofdopdracht is de oprichting van een multinationaal NBC-bataljon dat ook voor de NAVO-initiatieven zou inzetbaar zijn.

UAV's voor STA: de verwezenlijking van een Europese capaciteit voor onbemande vliegtuigen volgt drie sporen: de harmonisatie van concepten, doctrines, opleiding en procedures; de verbetering van luchtwaardigheidscriteria en van de integratie van onbemande vliegtuigen in het Europese luchtruim; en verwervingsplannen van de lidstaten, waarbij rolspecialisatie en multinationale projecten  het  voorop staan.

Veldhospitalen: de uitvoering van de oplossingen voorzien in de eerste fase van het ECAP, ter opheffing van het tekort aan "Medical Role 3" (ontplooibare operatiezalen), het oplossen voor Medical Role 3 onder CBRN-omstandigheden (aanval met chemische, biologische, radiologische en nucleaire wapens) en de oprichting van een forum voor alle operationeel-medische onderwerpen.

Speciale operaties:
de vergroting van de interoperabiliteit via gezamenlijke oefeningen, overleg en de harmonisatie van doctrines, concepten en procedures.

Vliegdekschepen:
de harmonisatie van de behoeften voor de operaties van op zee.

SEAD:
de vernietiging van de luchtverdediging van de tegenstrever is een erg gespecialiseerde opdracht, waarbij de schaarse middelen beter kunnen gebundeld  worden.

Bevoorrading in vlucht:
de uitvoering van een "reparatieplan" op korte, middellange en lange termijn via een interimoplossing (verwerving en vergroting van nationale bijdragen), de oprichting van een multinationale tankervloot conform het Navo AWACS-model en de toevoeging van tankercapaciteit aan het A400M project voor strategisch luchttransport.

CSAR:
de vergroting van de effectiviteit van CSAR via de harmonisatie van doctrines, training en procedures waarbij de European Air Group een voortrekkersrol speelt.

Kruisraketten en PGM's:
een behoefte met hoge prioriteit om de risico's voor de eigen vliegtuigen te beperken en een minimalisatie van de collaterale schade na te streven.

TBMD:
de verbetering van de grondgebonden TBMD-capaciteiten in Europa via nauwere samenwerking tussen landen met een bestaande capaciteit en landen met plannen in die richting.

Ontplooibare comms:
het commando en de controle staat of valt met compatibele communicatiemiddelen.
 
Hoofdkwartieren:
de verwezenlijking van een militaire operationele structuur ten behoeve van het beheer van EU-geleide operaties op verschillende niveaus ("operational command, force command, component command"), met of zonder of zonder gebruikmaking van Navo-middelen via de permanente EU-Navo-regelingen. Het is wel opmerkelijke dat BelgiŽ, na de heisa over een operationeel hoofdkwartier te Tervuren, geen interesse toont voor deze projectgroep.

Recce van het theater:
toezicht op het operatietheater en het bekomen van het luchtbeeld via verkenning.

Strategische recce: Frankrijk heeft een projectgroep opgericht op het gebied van waarnemingssatellieten. Dit initiatief ligt in het verlengde van het Helios II project, dat onder Franse leiding voorziet in een beeldopbouwcapaciteit vanuit de ruimte. Ook BelgiŽ is samen met Spanje tot dit project toegetreden.

Performante  UAV's:
UAV's die inzetbaar zijn op grote en gemiddelde hoogte en gedurende lange tijd boven het operatietoneel kunnen patrouilleren.

Strategisch luchttransport:
binnen de Navo wordt onder Duitse leiding gewerkt aan een multinationaal gecoŲrdineerde capaciteit van gecharterde Antonov toestellen, aangevuld met C-17 toestellen, die in 2005 beschikbaar moet zijn. Duitsland wil met dit initiatief als uitgangspunt ook in ECAP-verband de tekortkomingen op het gebied van luchttransport aanpakken in afwachting dat de A400M in Europa beschikbaar is.

Strategisch zeetransport:
Griekenland heeft een projectgroep opgericht voor de coŲrdinatie van het strategisch zeetransport. Er is nog geen duidelijkheid over de samenhang met de lopende Navo-initiatieven terzake, zoals de "Sea Lift Co-ordination Cell" in Eindhoven.

Opmerking: Alhoewel bovenstaande tabel geen melding maakt over de projectgroep "Interoperabiliteit bij humanitaire- en reddingsoperaties, heeft ons land aangekondigd hiervan de leiding te willen nemen. De invoering van EU-fast, naar het model van BE-fast, zou een snelle tussenkomst van hulpdiensten bij calamiteiten moeten mogelijk maken. Te oordelen naar de bevoegdheidsconflicten op binnenlands vlak tussen binnenlandse zaken en defensie mogen we zeker ook op Europees vlak ons aan ernstige wrijvingspunten verwachten.