U mist een menu aan de linkerkant? Klik dan hier.

BIBLIOGRAFISCHE INTRODUCTIE

Zie ook de uitgaven en tijdschriftbijdragen door de heemkundige kring Het Land van Beveren bij publicaties.

Groot-Beveren:

Rijkhard VAN GERVEN, De Scheldepolders van de Linkeroever (Land van Waas en Land van Beveren): bijdrage tot de geschiedenis van natuur - land - volk (1977)

Voorkaft van het boek "Geschiedenis van volk en land van Beveren"

Geschiedenis van volk en land van Beveren, vijf delen:

  1. Dirk VERELST, Politieke en institutionele geschiedenis (1984)

  2. Frieda MEIRE, Sociaal-economische geschiedenis van de 19e eeuw (1985)

  3. Jef SMESSAERT, Bevolkingsevolutie en bevolkingsstructuren (1986)

  4. Daniel DEBAECKE en Marc GOVAERTS, Het onderwijs in Beveren tijdens de 19e eeuw (1794-1884)
    Daniel Debaecke, Aspecten van het religieuse leven in Beveren in de 19e eeuw Frieda
    MEIRE, Schets van de politieke geschiedenis van de 19e eeuw (1988)

  5. Beatrijs AUGUSTYN, De veenontginning in de 12e - 16e eeuw (1999)

Voorkaft boek "Kapellen in Beveren"

Dirk VAN DUYSE, Kapellen in Beveren : inventarisatie en situering (1995)

Voorkaft van het boek "Dialect van Beveren en zijn deelgemeenten"
Herman COOLS m.m.v. Abdon VAN BOGAERT, Woorden en uitdrukkingen geplukt uit het dialect van Beveren en zijn deelgemeenten: met toelichtingen over afwijkingen in Doel, Haasdonk, Kallo, Kieldrecht, Melsele, Verrebroek en Vrasene (2000)
Voorkaft boek "Bevenaars van de 20ste eeuw"
Wilfried ANDRIES en Roger PUYNEN, Beverenaars van de twintigste eeuw (2001)
Gerda DRIEGHE, Buizelendam, een ontdekkingstocht door de straten van Groot-Beveren (november 2004)
Edmond REYN, Rijk polderland verdwenen onder baggerzand: chronologische analyse van de linkeroever polderannexaties (2007)

Beveren:

Richard PYPERS, Geschiedkundige schetsen uit Beveren-Waes (2 dln., 1911)

Maurice DE MEULEMEESTER, Geschiedenis van de congregatie van O.-L.-Vrouw-Presentatie, Beveren-Waas, 1726 (1959)

A.M. VAN ONTRIEVEN, In goed gezelschap: geschiedenis der congregatie van de Zusters van de H. Vincentius a Paolo te Beveren-Waas (1971)

Richard WEEMAES, De Sint-Martinuskerk in het Land van Beveren (1979)

Walter VAN DAM, 100 jaar Broederschool in Beveren: een jubileumboek

Voorkaft boek "De Wilhelmieten te Beveren"
Richard WEEMAES, Een convent ende gasthuis vander ordene van sinte Willemme Ö : de Wilhelmieten te Beveren, 1461-1784 (1984)
Richard WEEMAES, De levende kracht: Anne FranÁoise Piers, 1664-1751 (1988)
Voorkaft boek "De geschiedenis van het kasteel Cortewalle te Beveren"

GabriŽl en Richard WILLEMS, De geschiedenis van het kasteel "Cortewalle" te Beveren (2000)

Voorkaft boek "300 jaar meisjesonderwijs te Beveren 1698-1998..."
Richard WEEMAES, 300 jaar meisjesonderwijs te Beveren 1698-1998...: In het spoor van Anna Piers (2001)
Voorkaft boek "Cortewalle"
Carine GOOSSENS en Richard WILLEMS, Cortewalle (2004)
Puck VERSTRAETEN en Stefanie VAN DE PEER, 75 jaar scouts Sint-HiŽronymus Beveren (2007)
Marie-Anne WILSSENS e.a., Singelberg: het kasteel en het land van Beveren (2007)

Doel:

Jan VAN DEN BROECK, Zeven eeuwen polders van Doel (1970)
Bert JOOS m.m.v. Anthony DEMEY, Beveren: Doel - Kallo - Kieldrecht - Verrebroek (1982)
Chris DE STOOP, De bres (2000)

Haasdonk:

P. VAN DE VELDE, Haasdonk strijdt voor outer en heerd, 1798-1948 (1948)
Richard WEEMAES, Haasdonk: Sint-Jacobuskerk en parochieleven, 1150-1990 (1993)
Raymond VAN MEIRVENNE m.m.v. Patrick DEVOS, De Duitse bunkerlinie van Steendorp - Vrasene, 1917 (2002)

Kallo:

Rijkhard VAN GERVEN, De kerk van Kallo (1957)
Ria VAN MOER en Herman COOLS, Welk eiland heette Chanelaus: gedenkboek 800 jaar kerk en parochiegemeenschap te Kallo (1979)
Bert JOOS m.m.v. Anthony DEMEY, Beveren: Doel - Kallo - Kieldrecht - Verrebroek /  (1982)
Herman COOLS, Kallo's wel en wee in Wereldoorlog II (1994)
Herman COOLS en Raymond VAN MEIRVENNE, Het Fort Liefkenshoek te Beveren (2005)
J.M.G. LEUNE, Lillo en Liefkenshoek (2006, 7 dln.)

Kieldrecht:

Bert JOOS m.m.v. Anthony DEMEY, Beveren: Doel - Kallo - Kieldrecht - Verrebroek (1982)
Pros VERBEECK en Eddy ENGELS, Kieldrecht, polders gewonnen op de zee...  (1982)

Melsele:

L. MARQUENIE, Geschiedenis van het vermaard mirakuleus beeld van Onze Lieve Vrouw van 't Gaverland, geŽerd binnen de parochie Melsele (Land van Waas) (1866)
Roger GEERTS, Het Onze-Lieve-Vrouw-van-Gaverlandinstituut te Melsele hondervijftig jaar (1980)
Richard WEEMAES, Melsele onder de schuts van Onze Lieve Vrouw : parochiekerk en Gaverlandkapel (1981)

Verrebroek:

Bert JOOS m.m.v. Anthony DEMEY, Beveren : Doel - Kallo - Kieldrecht - Verrebroek (1982)

Frans VAN DE VELDE, Geschiedenis van de gemeente Verrebroek (1983)

Abdon VAN BOGAERT, Verrebroek : broek aan de Verre, 1141-1991 (1990)

Walter VAN HOORICK, Van polders en landlieden : de plattelandsgemeente Verrebroek in het Land van Waas tijdens de 17de en 18de eeuw (1999)

Vrasene:

Herman COOLS en Jozef VERSTRAETEN, Vrasene int lant van Waes (1986)

Raymond VAN MEIRVENNE m.m.v. Patrick DEVOS, De Duitse bunkerlinie van Steendorp - Vrasene, 1917 (2002)