Welkom bij de Grijze Geuzen Antwerpen
>Welkom

"Grijze Geuzen Antwerpen" staat zoals u uit de naam kan afleiden voor een vereniging van senioren met een vrijzinnige levensvisie.
Zij komen regelmatig samen voor debatnamiddagen of andere activiteiten. Ieder die zich kan vinden in het vrijzinnig humanistisch gedachtegoed is van harte uitgenodigd op de eerstkomende activiteit.