Frank Vereeken

Adolf Willems

Mijn overgrootvader

-  

-  

-  

-  

interassant artikel  

 Vindplaats Schilderijen

Meer over de Dendermondse schildersschool   

Meer over zijn zoon Herman Willems   
 

info

 ADOLF (Seraphien) WILLEMS (Dendermonde, 20.10.1866- 2.6.1953)

AW

zelfportret (stedelijk museum Dendermonde)Persoonlijk

Mijn overgrootvader heb ik niet gekend, mijn grootvader Herman Willems wel. Mijn moeder Lydie Willems heeft me veel informatie doorgegeven alsook mijn grootmoeder Delphine de Man. In Dendermonde waren Adolf en zijn zoon Herman bekende inwoners. Onze familie heeft er zijn roots. Adolf Willems was de zoon van een herbergier-winkelier ( Isidoor Willems) en Frederika Dierck, geboren in Dendermonde. Isidoor was tevens verantwoordelijk voor he aansteken en doven van de gasverlichting in de stad.
Hij was woonachtig in  te Dendermonde met zijn (1872) echtgenote Ludovica (louise)  Scholiers in de Dijkstraat  van 1872 tot 1920.
Nadien woondde hij in de Bogaerdstraat, 15 tot 1936. Nadien woont hij 3 jaar rechtover het huis van zijn zoon in de Sint-jorisgilde, het huis van de familie Verhas.
Hij verhuist naar de Zwartzusterstraat  tot na de tweede wereldoorlog in 1949 en trekt terug naar de Bogaerdstraat  waar hij in 1953 overlijdt.
Hij heeft 9 kinderen: Herman, Adhemar, Jean, Joseph, Hector, Clement en  Martha, Marie, Yvonne en Liesbeth.
Enige kinderen  zoeken tevens hun weg in het artistieke (Jos wordt decorateur-tapissier en Adhemar juwelier beiden in  La Baule in Frankrijk, Jean juwelier in Brussel)

Adolfs atelier bevond zich op de gelijkvloerse vedieping in de Zwartzusterstraat ,15.famWillems.jpg
Boven: Herman, Marthe, Adolf (vader), Yvonne, Joseph, Luise (mama)
Onder: Clement, Maria (Mia), Hector, Liesbeth en Jan


Opleiding en beroepsleven
30/8/1881: zit in de 5de klas tekening naar pleisteren -versiersels
1888: alle eerste prijzen 2 -jarige prijskamp
1890: eerste prijs Academie Dendermonde (hij is dan 24 jaar).
Decoratieschilder, binnenhuisarchitect  en restorateur (tot 1935 eigen zaak die zijn zoon Herman overneemt en leidt tot 1964).
Leraar aan de vakschool te Lebbeke.
Vanaf 1935 tot 1953 leeft hij enkel van zijn schilderkunst.
1907 Lid van Dendermonds genootschap


Onderwerpen

Zijn onderwerpen zijn religieuze taferelen, kerkinterieurs, begijnhof, stadsgezichten, kermis- en jaarmarkten. Hij documenteert tevens

door taferelen te schilderen uit Dendermonde, Vlassenbroek, Sint Gillis, Lebbeke ...etc.

Zelfs maritieme taferelen zijn te vinden in zijn vrij groot oeuvre.

Hij schilderde tevens  fresco’s  zoals in het Sint-Blasiusgasthuis 1908  en in de Theresianenkapel te Dendermonde (vernietigd in 1914).

Calvarie "kerk paters redemptoristen" te Gent

Muurschildering O.-L.-V.-college te Oudenaarde

3 religieuze Panelen m.b.t. de abdij van Dendermonde (nu stedelijk museum Dendermonde)

Zelfportret   (zie hoger)

Calvarie (1898) beschadigd tijdens de oorlog en zo tentoongesteld


Groepering

Hij behoorde tot de Dendermondse schildersschool.
Vanaf 1862 kwamen de voornaamste schilders uit de Kalmthoutse School zich langs de Scheldeboorden van de Dendermondse omgeving vestigen.
Vooral het kunstenaarsdorp Vlassenbroek was trekpleister en geboortedorp van de Dendermondse School.
Het waren Isidore Meyers, Adriaan Jozef Heymans, Théodore Baron, Jacques Rosseels en Florent Crabeels die er de kunst van de Grijze School kwamen bevestigen.
De bekende Vlaamse luminist Franz Courtens kreeg er zijn eerste academische opleiding van Isidoor Meyers en Jacques Rosseels.
Kunsthistoricus Jean-Pierre De Bruyn ("De Dendermondse Schildersschool) ziet
de familie Verhas   als oorspronkelijke kernfiguren van de Dendermondse School,
terwijl ze als Grijze School eerder de voortzetting was van de Kalmthoutse School.
Algemeen wordt Jan Verhas als stichter van de Dendermondse School gezien.
Tot zijn leerlingen  behoren Adolf Willems (1866-1953),
Pieter Gorus (1881-1941), Leo Spanoghe (1874-1955), Jan Maes (1876-1974),
Herman Broeckaert (1878-1930) en Maurits Vander Cruyssen (1873-1942).


Zijn plaats in de Dendermondse school
De Dendermondse "touch" is niet alleen in landschappen te vinden maar ook in de interieurschilderingen zoals deze van A. Willems.
Het gaat om het weergeven van essentie. Niet vreemd is de melancholie, het ingekeerd leven.
Hij geeft stemmingen weer wat je ziet in zijn coloriet en (dikkere) verflagen.  Hij schept een sfeer van verinnerlijking.
Hij hoort tot  een subgroep van de Dendermondse schildersschool samen met Willaert, Gogo, Gorus, Broeckaert en Maes.
Eigenlijk is dit de tweede grote generatie van Dendermondse schilders.
Hij heeft een bijdrage geleverd via een eigen "homogene" stijl, neo-romantiek met impressionistische penseeltrek.
Ik zou hem (en eveneens zijn zoon Herman) omschrijven als atmosferisch, matieristisch en poetisch.
Hij geeft in deze school een uitgepuurde vorm van vergeestelijking, vooral door de specifieke religieuze thema's.
Geen overdrijving maar essentie  via  de techniek van zijn voorgangers. In 1993 werd in de OLV-kerk van Dendermonde een tentoonstelling gehouden met kerkinterieurs.
Daar was werk van hem te bezichtigen. Personnages zijn niet zijn 'zaak' ze worden vaak geabstraheerd (vb. kermis op Vlasmarkt).
Bronnen:

"Ons Kunstleven. Dendermonde, drukkerij ''Het Ros Beieaard'', 1930, Tekst in het Nederlands.

Essays over A. van Sassenbrouck, Albert Claeys, Truus Claes, Karel van Lerberghe, Armand Depauw, Albert De Vos, Julius De Coster, Jan Anteunis, Lodewijk van Staey,

Emiel de Lentdecker, Jan van Malderen, Frans Coppens, Adolf Willems, Jan Maes, Piet Gillis, Ignace Kennis, Hugo van Beveren."

-

l'Ecole de Termonde, l'Art de Termonde pendant un siecle  1830-1930 (tentoonstelling)

-

"De Dendermondse School, doorheen Twee eeuwen Kunstacademie 1800-2000,
Jean-Pierre de Bruyn, Aimé Stroobants

-


Kunstenaars uit het Dendermondse, Adolf Willems in het land van Dendermonde 27/7/1925, p1

-tentoonstellingen: 2de kunstsalon 1942 (18-26 december)- koninklijke Academie Dendermondedoc 


Adolf Willems overlijdt op 87-jarige leeftijd te Dendermonde, zijn graf is nog te bezichtigen in Dendermonde (Appels).

AW_graf.jpg


KUNSTENAAR VAN LANDSCHAPPEN, INTERIEUR, KERKEN, STILLEVEN

 

LANDSCHAP

ant

aqul

dAW_begijnhof.jpg
Adolf%20willems_kerk.jpgd
A._W%20Vlassenbroek.jpg
AW_vlasmarkt.jpglAW_LANDSC1.jpgAW_LANDSC6.jpg


AW_LANDSC2.jpg


AW_LANDS3.jpg


AW_LANDSC4.jpg


AW_LANDSC5.jpg
AW_LANDSC7.jpg


AW_LANDSC8.jpgINTERIEURAW_INT4.jpgAW_INT5.jpgAW_INT6.jpg

sac


AW_INT4.jpglKERKINTERIEUR
AW_KINT1.jpg
AW_KINT2.jpgAW_KINT2.jpgAW_KINT5.jpgAW_KINT6.jpgAW_KINT7.jpgv


k
A.W_kerkinter2.jpgA.W_kerk.jpg


AW_KINT8.jpgAW_KINT9.jpg


STILLEVENAW_SL1.jpg


AW_SL1.jpg
`


artikel1  

 Vindplaats Schilderijen

Meer over de Dendermondse schildersschool   

 Frank Vereeken, ik denk, beleef en schep

Belgium

(c) frank vereeken