website piek versie 2.0
piek@planetinternet.be

De ouderraad

Het oudercomité is een democratisch gestructureerd adviesorgaan met eigen statuten. Het oudercomité organiseert zijn eigen vergaderingen en werkt op een opbouwende wijze mee aan het nastreven van de doelstellingen van de school.
Dagelijks bestuur ouderraad :
voorzitter :            Stefaan Deconinck
secretaris :            Marijke Maertens
penningmeester :    Filip Deraeve
ondervoorzitsterRégine Duchi

Centrum voor leerlingenbegeleiding (C.L.B.)
Het C.L.B. werkt in overleg met het schoolteam.

Het C.L.B. :
»  bespreekt de ontwikkeling van de leerlingen.
»  helpt de kleuters bij de overgang van 
    kleuter naar lagere afdeling.
»  onderzoekt en bespreekt de studievordering
    waar nodig,
»  informeert in overleg met de leerkracht de 
    ouders en werkt mee aan de eventuele
    remediëring van de leerling.
»  adviseert bij de studiekeuze op het einde van
    de basisschool.

Vrij C.L.B.-centrum
Deerlijkstraat 133
8550 Zwevegem
056/75 50 73
E-mail : johan.archie@clb-net.be

links

Klasse : maandblad voor onderwijs in Vlaanderen
http://www.klasse.be

Digikids : internetproject voor het onderwijs
http://www.digikids.be

OWG : de digitale basisschool
http://www.owg.nl

pesten : proefproject over pesten
Http://www.sjn.nl/pesten

Thuis  Onze troeven Meer dan een
school De schoolkrant Ons dynamisch
team Ouderraad &
C.L.B. & links Kalender

Telefoon: (056) 71 19 78
Fax: (056) 71 19 78
E-mail: piek@planetinternet.be