Een gedreven team
Onze leerkrachten beperken zich niet tot een enge 8 tot 4 opdracht, maar zijn up  to date door het volgen van bijscholingen.
Een vlotte opvangregeling
Van 's morgens 7 u. 15 doorlopend tot 18 u.  en met de mogelijkheid van het nuttigen van een warme maaltijd op school.
Behalve op woensdagmiddag natuurlijk.
Zorgverbreding
Elke leerling krijgt de aandacht die hij/zij verdient. Om het onderwijs nog meer op 'maat' te stellen, worden hoeken- en contractwerk alsook andere vernieuwende werkvormen aangewend.
Intercultureel onderwijs
Door de vrije godsdienstkeuze leren kinderen met diverse religieuze achtergronden omgaan met elkaar. Vrijstelling behoort ook tot de mogelijkheden.
Contact met ouders
Dit kan op een oudercontactavond, d.m.v. rapporten, toetsen, huiswerk of een melding in de agenda. Regelmatig is er de nieuwsbrief. De ouderraad bespreekt courante of actuele problemen / acties.
De schoolkrant
Per trimester is er Knipoog, de krant waar elkeen naar verlangt.
Infrastructuur
Onze inrichtende macht - de gemeente - voorziet ons  steeds van het benodigde materiaal om het de leerlingen en de leerkrachten zo aangenaam mogelijk te maken.
Elke klas van het lager beschikt momenteel over minstens één multimediacomputer.
Mee met de eindtermen
De nieuwste taal - en rekenmethoden worden gevolgd en, indien nodig, aangepast.
Sportactiviteiten
Onze deelname aan de sportevenementen van diverse organisaties geeft onze leerlingen ruimschoots de kans om de nodige beweging te hebben. Telkens is een begeleidende leerkracht aanwezig.
Lees - en naaiouders
In de eerste graad wordt hier gretig gebruik van gemaakt. Zo kan het aanvankelijk lezen nog efficiënter geoefend worden.
Samenwerking met parochie
De lessen catechese worden aangevuld met vieringen, joepiedoemeemissen en solidariteitsacties.
Internet
De leerlingen maken kennis met deze onuitputtelijke informatiebron. The sky is the limit !

Interessante
websites

Telefoon: (056) 71 19 78
Fax: (056) 71 19 78
E-mail: piek@planetinternet.be