De vereniging die je hoop geeft om naar buiten te kunnen, opnieuw mensen uit je buurt te ontmoeten en ons bewust maakt van de waarde van ontmoeting, sociaal contact in de buurt en bruisende buurten.  


Kwb Vorst Meerlaar is meer dan activiteiten alleen.

Als kwb-lid ben je aangesloten bij een vereniging die werk maakt van een warme en solidaire buurt.

We zijn vrienden onder elkaar.

Word lid KWB Vorst Meerlaar

Inschrijving deelname aan de breugeliaanse koffietafel

en prijsuitreiking van de foto zoektocht


Zondag 26 september


Als slot van onze foto zoektocht doen we een begeleide fietstocht van +/-25 km.


Vertrek 13.30 uur aan de kerk Klein Vorst. Iedereen kan mee fietsen, ook wie niet aan de foto zoektocht heeft meegedaan.


Omstreeks 17 uur wordt de uitslag van onze foto zoektocht bekendgemaakt met prijsuitreiking.


Nadien sluiten we af met een breugeliaanse koffietafel.


Wij serveren:


  - Frikadellen met krieken of

 - 1 zwarte pens met appelmoes

  -  2 zwarte pensen met appelmoes

met brood en koffie.Naam …………………………………


Frikadellen met krieken   5 euro/persoon  aantal ………

1 Pens met appelmoes      5 euro/persoon  aantal ………

2 Pensen met appelmoes  7 euro/persoon   aantal ………


Deelname aan koffietafel kan zonder deelname aan de fietstocht of Foto zoektocht.

Inschrijvingen binnen voor 20 september bij mensen van het Dagelijks Bestuur

of via mail: jozefthys1@hotmail.com