Templarworld

Eng  |  Fran  

  1118     1314

The history of the Templar Knights

You are here : Hoofdpagina - Updated : klik hier

Hoofdblad Geschiedenis Legenden/Hypothesen Hypothesen/Fictie Links
 
       

Welkom op Templarworld.

 

De Orde van de Arme Ridders van Christus en van de Tempel van Salomon werd officieel 700 jaar geleden ontbonden, maar toch raakten zij niet vergeten. Heeft deze, eens zo machtige orde, de geschiedenislijn nog in haar greep, net als menig historici en geschiedenisliefhebber. Elk jaar verschijnt er wel een boek over dit thema of duikt een enkeling op met een nieuwe hypothese omtrent de mogelijke bergplaats van de vermaarde en tot de fascinatie sprekende schat. Hun geschiedenis gaat gepaard met heel wat hypothesen en fictie, die evenwel amusant is om te lezen maar de historische werkelijkheid meer dan eens onrecht aandoet.

Er bestaan reeds honderden sites, maar door de grote versnippering wordt het moeilijk om de informatie die men wenst te vinden, terug te vinden.Aan deze verzuchting tracht deze site tegemoet te komen door een zo ruim mogelijk beeld weer te geven van de Tempeliers.

Het blijft evenwel onmogelijk om alles weer te geven, vandaar dat de bezoeker de mogelijkheid geboden wordt om zijn eigen inbreng doen, hetzij door vragen, hetzij door informatie of antwoorden door te sturen.

 

Deze site is onderverdeeld in drie hoofddelen : het historische aspect - de legenden en de hypothesen/fictie. Waarom moet die laatste rubriek? Heel wat sites over de Tempelorde vermelden feiten als historische gegevens die op andere sites juist als fictie worden weergegeven. We geven beide visies weer, met de eventuele weerleggingen, maar laat het aan de lezer over wat hij al of niet wil geloven. Daarnaast zijn er links, een woordenboek, kaartoverzichten, cijfermateriaal i.v.m. de Orde, ...

 

Heeft u vragen, opmerkingen of informatie, aarzel dan niet om deze door te sturen.

 

Er rest ons enkel U nog veel leesplezier te wensen.

 

- Bibliografie

- Dossiers

- Quick search lijst

- Links

- Site-map

 

Denis119@hotmail.com

 

News (pop up)

 

Best viewed with IE

1028 x 768

     

 
We willen nogmaals extra benadrukken dat het niet onze bedoeling is de bezoeker te misleiden met fantasieŽn en romantische gebeurtenissen. De bedoeling van "Templarworld" is aan de geÔnteresseerde een zo groot mogelijk beeld (wat reeds zeer moeilijk is geworden) weer te geven van wat reeds geschreven is over de Orde, zodat hij zich niet laat misleiden door fantasten die allerhande zaken zouden beweren.

 

 
   

 
Voor een overzicht van de Tempeliers in cijfer-materiaal uitgedrukt
 
   

 

De inname van Jeruzalem door de kruisvaders in 1099

 

 

   
     
     
       

We willen nogmaals extra benadrukken dat het niet onze bedoeling is de bezoeker te misleiden met fantasieŽn en romantische gebeurtenissen. De bedoeling van "Templarworld" is aan de geÔnteresseerde een zo groot mogelijk beeld (wat reeds zeer moeilijk is geworden) weer te geven van wat reeds geschreven is over de Orde, zodat hij zich niet laat misleiden door fantasten die allerhande zaken zouden beweren.