Historische context

start Nederlands | start English | betekenis van de naam | voorkomen in archieven | 

 Betekenis en voorkomen van de familienaam Beernaert.

Oorspronkelijk gaat de naam terug op de voornaam Bernard en is dus een patronym. Bernard komt uit de Germaanse taal. In oorsprong was het 'Bernharding' uit de delen 'beran' en 'hardu'. Beran betekent beer en hardu betekent sterk. Een Beran-Hardu of een Bernhard was dus iemand die zo sterk was als een beer.

De familienaam Beernaert komt voor in vele varianten, zowel vandaag als in oude teksten, zoals: Beernaert, Beirnaert, Bernaert, Bernard, Beernaerts, Bernhardt, Bernaards, Bernaers, Bernaerts, Bernarda, Bernards, Bernardus, Bernart, Berndsen, Bernhard, Bernt, Berntsen, Beernaerts, Beirnaert, Beirnaerts.

De vorm Bernard komt meest voor in de het Franse taalgebied, zowel in België (Wallonië) als in Frankrijk. We vinden deze vorm ook terug in de Engelssprekende landen. De Beernaerts met uitgang -s worden meer aangetroffen in de streek van Antwerpen en Limburg. De Beirnaert schrijfwijze is eerde typisch voor Oost-Vlaanderen. In West-Vlaanderen komen vooral de schrijfwijze Beernaert en Bernaert voor.

In West-Vlaanderen lijkt de oudste vorm Bernaert te zijn. Vanaf ongeveer 1550 is Beernaert als schrijfwijze vrij gewoon in sommige plaatsen.

Top

 Voorkomen van de familienaam Beernaert en varianten in de archiefbronnen uit West-Vlaanderen.

1243, Brugge - .. iacent in Beernaerts acker .. te Sysseele 
.. lagen in Beernaert zijn akker .. te Sijsele

1290, Brugge - .. Willelmo, Johannii orphanis Willelmi Bernard
Willelm, Johan .. de wezen van Willem Bernard

1327, Kortrijk - in de Riselstrate tusschen Impin Bernaerts huus ende erve
.. in de Rijselstraat tussen het huis van Impin Bernaert en zijn erf.

1341, Brugge - Clais Bernards was lid van de gilde van goud- en zilversmeden

1371, Brugge/Oedelem - Lamsin Bernaerde uit Oedelem werd poorter van Brugge.

1417, Kortrijk - Lamin Bernaert es betaelt van dat hy wrochte int pilen ende paelplancken van den torre
Lamin Bernaert werd betaald voor zijn werk in het palen en ook voor de paalplanken van de toren

1473, Kortrijk/Leuven, Daniel Bernard van Kortrijk schreef zich in aan de universiteit te Leuven.

1500, Tielt/Leuven, Martinus Bernard van Tielt schreef zich in aan de universiteit van Leuven.

1554, Tielt/Leuven, Guilliame Bernaert van Tielt was van 1554 tot 1571 professor in de medicijnen te Leuven.
Guilliame was een tijdgenoot en collega van Rembert Dodoens (stadsgeneesheer van Mechelen), Willem Pantin (stadsgeneesheer van Brugge) en Andreas Vesalius.

Top

Start ] start English ] Emigrant ] Geograph ] [ Historisch ] Historical ] Izegem ] Rumbeke ]